Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Pressupostos i plantilles

Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Parets del Vallès i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

 Informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs