Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Pressupostos i plantilles

Pressupostos i plantilles

Pressupost Municipal (Portal de Transparència - AOC)

En aquest enllaç podeu trobar informació detallada i comparatives dels pressupostos municipals des de l'any 2015 fins al 2019. Així mateix, us podeu descarregar les dades en format interoperable (csv).

 Informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs

Informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i d'endeutament

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Parets del Vallès i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació