Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Afectacions per les obres de la carretera C-17 > Afectacions per les obres en sentit Barcelona

Afectacions per les obres en sentit Barcelona

Plànol de les afectacions al trànsit (2)
Plànol de les afectacions al trànsit (2)
Afectació C17 - carrer de la Bassa
Afectació C17 - carrer de la Bassa
Afectació C17 - carrer de Can Romeu
Afectació C17 - carrer de Can Romeu
Afectació C17 - accés a la carretera C-17 des de la C-35
Afectació C17 - accés a la carretera C-17 des de la C-35

 

Actuació

Arranjament del carrer Marineta per les obres de la C-17.

Àmbit

Carrer Marineta entre els carrers de la Bassa i Llevant.

Afectació

S’ocuparan places d’aparcament progressivament als dos costats del carrer de Marineta progressiva segons s’executin els treballs.

Durada

Del 03/11 al 26/11. 

 

 

El projecte

Si voleu consultar el projecte de construcció del tercer carril en sentit sud a la C-17 entre Parets i Granollers cliqueu aquest enllaç.

Projecte licitat: Execució de les obres de Millora general. Tercer carril calçada sentit sud a la carretera C-17, del PK 14+700 al 18+700.

Tram: Parets del Vallès - Granollers.

Clau: AB-15032-F3.

Per a més informació podeu contactar amb l'Àrea d'Urbanisme al número de telèfon 93 573 88 88.

 

FAQS

En què consisteixen les obres?

En l'ampliació del tercer carril a la C-17 entre Granollers i Parets en sentit sud.

Quantes fases d'obra hi ha?

Les obres s'executaran en dues fases: la primera consisteix en l'ampliació del tercer carril i, la segona, en la col·locació de la senyalització, abalisament i defenses.

Quan van començar les obres?

El 28 de setembre de 2020 van inicar-se les obres amb la restitució dels serveis afectats.

Quin és el termini d'execució previst?

Són 14 mesos.

Quin és el pressupost global de l'actuació?

10,5 milions d'euros.

Qui executa l'obra?

Una Unió Temporal d'Empreses formada per Copisa Constructora Pirenaica, SA i Construccions Rubau, SA.

Qui s'encarregarà de la senyalització, abalisament i defenses?

L'empresa Innovación y Obras de Seguridad Vial, SL.

Quin és el termini per la col·locació de senyalització, abalisament i defenses?

Són 2 mesos.