Afectacions per les obres en sentit Vic

Nota informativa obres TERCER CARRIL CALÇADA SENTIT NORD C-17

Properament començaran les obres d’execució del "Projecte Constructiu de millora general. Tercer carril calçada sentit nord a la carretera C-17, Del PK 15+100 al 18+700. Tram: Parets del Vallès - Granollers. Clau: AB-15032.F2" amb afecció al transit.

Degut a aquestes obres, us comuniquem que, a partir del dia 30 de setembre del 2021, la Direcció General de Carreteres realitzarà una reducció de la calçada a un únic carril des del PK 14+500 al 18+300 de la C-17 sentit Vic.

Les actuacions al lateral s’aniran executant de forma progressiva i segregada i sempre és permetrà l’accés a les industries, comerços i activitats o es proposaran accessos per rutes alternatives.

Preguem disculpeu les molèsties. Per més informació, podeu consultar la web de l’Ajuntament que mentrestant durin les obres serà el mitjà on trobareu la informació més actualitzada.

https://www.parets.cat/seu-electronica/informacio-oficial/urbanisme/afectacions-per-les-obres-de-la-carretera-c-17

El projecte

Si voleu consultar el projecte de construcció del tercer carril en sentit nord a la C-17 entre Parets i Granollers cliqueu aquest enllaç.

Projecte licitat: Execució de les obres de Millora general. Tercer carril calçada sentit nord a la carretera C-17, del PK 15+100 al 18+700.

Tram: Parets del Vallès - Granollers.

Clau: AB-15032-F2.

Per a més informació podeu contactar amb l'Àrea d'Urbanisme al número de telèfon 93 573 88 88.

FAQS

En què consisteixen les obres?

En l'ampliació del tercer carril a la C-17 entre Granollers i Parets en sentit nord.

Quantes fases d'obra hi ha?

Les obres s'executaran en dues fases: la primera consisteix en l'ampliació del tercer carril i, la segona, en la col·locació de la senyalització, abalisament i defenses.

Quan van començar les obres?

El 27 de setembre de 2021 van inicar-se les obres amb la restitució dels serveis afectats.

Quin és el termini d'execució previst?

Són 18 mesos.

Quin és el pressupost global de l'actuació?

18,2 milions d'euros.

Qui executa l'obra?

Una Unió Temporal d'Empreses formada per Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Agustí i Masoliver, SA & CRC Obras y Servicios, SL.

Qui s'encarregarà de la senyalització, abalisament i defenses?

L'empresa Givasa, SA.

Quin és el termini per la col·locació de senyalització, abalisament i defenses?

Són 12 mesos.