Afectacions per les obres en sentit Vic

El projecte

Si voleu consultar el projecte de construcció del tercer carril en sentit nord a la C-17 entre Parets i Granollers cliqueu aquest enllaç.

Projecte licitat: Execució de les obres de Millora general. Tercer carril calçada sentit nord a la carretera C-17, del PK 15+100 al 18+700.

Tram: Parets del Vallès - Granollers.

Clau: AB-15032-F2.

Per a més informació podeu contactar amb l'Àrea d'Urbanisme al número de telèfon 93 573 88 88.

FAQS

En què consisteixen les obres?

En l'ampliació del tercer carril a la C-17 entre Granollers i Parets en sentit nord.

Quantes fases d'obra hi ha?

Les obres s'executaran en dues fases: la primera consisteix en l'ampliació del tercer carril i, la segona, en la col·locació de la senyalització, abalisament i defenses.

Quan van començar les obres?

El 27 de setembre de 2021 van inicar-se les obres amb la restitució dels serveis afectats.

Quin és el termini d'execució previst?

Són 18 mesos.

Quin és el pressupost global de l'actuació?

18,2 milions d'euros.

Qui executa l'obra?

Una Unió Temporal d'Empreses formada per Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Agustí i Masoliver, SA & CRC Obras y Servicios, SL.

Qui s'encarregarà de la senyalització, abalisament i defenses?

L'empresa Givasa, SA.

Quin és el termini per la col·locació de senyalització, abalisament i defenses?

Són 12 mesos.