Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Planejament Urbanístic General > Text Refòs del Pla General d'Ordenació Municipal

Text Refòs del Pla General d'Ordenació Municipal

Plànols

Plànol Pla General d'Organització
Plànol Pla General d'Organització

Plànols generals a escala 1/20000