Portada > Ajuntament > Pla d'Actuació Municipal 2021-2023

Pla d'Actuació Municipal 2021-2023

Pla d'Actuació Municipal 2021 - 2023
Pla d'Actuació Municipal 2021 - 2023
Equip de Govern
Equip de Govern

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document que marca les prioritats, les actuacions i la planificació de l'activitat del govern Municipal de Parets del Vallès per al mandat 2021 - 2023. El PAM està estructurat en 4 eixos d'actuació, 21 objectius i 150 actuacions concretes i avaluables.

És un full de ruta viu i flexible que s'ha d'adaptar a les noves circumstàncies i a les noves necessitats que es puguin plantejar, com ha passat ara amb la crisi de la covid-19 i que ha fet necessari prioritzar accions que redueixin els seus efectes en els col·lectius més vulnerables i treballar per a la reactivació econòmica.

El Pla d'Actuació Municipal 2021 - 2023 posa les persones al centre de totes les polítiques municipals. És per això que es defineix un model de vila que millori la qualitat de vida dels paretans i paretanes, que prioritzi l'oferta de més i millors serveis, que contribueixi a la construcció d'una vila sostenible i respectuosa amb el medi ambient en el marc d'una administració oberta i transparent.

L'Equip de Govern