Presentació

Compromesos amb tu

Des de l’inici de legislatura estem desenvolupant el nostre full de ruta, que queda recollit en aquest document que teniu a mans, el Programa d’Actuació Municipal (PAM). En aquest principi de mandat, tant els regidors i regidores del meu equip com jo, com a alcalde, estem molt satisfets per diversos motius:

  • Hem aprovat les ordenances fiscals i els pressupostos més socials dels últims anys. Destinem més d’11 milions d’euros en serveis a les persones, dels quals 150.000 són per al Programa d’atenció directa i pobresa energètica.
  • A partir del curs vinent, farem realitat un dels principals compromisos que vam contreure amb tu: la gratuïtat dels llibres escolars per als alumnes de primària mitjançant un model de socialització treballat i consensuat amb les direccions i les AMPA de les escoles, als quals vull agrair molt especialment el seu treball. Per a aquest projecte, aquest any destinem 220.000 €.
  • Benestar Social, Educació i Ocupació són els tres pilars del nostre compromís amb tu, són les nostres prioritats. Enguany, destinem 400.000 € a plans d’ocupació local, 85.000 € per a ajuts a la contractació i 65.000 per fomentar l’emprenedoria i el cooperativisme, la creació d’empreses i la formació per impulsar l’ocupació.

Hem dut a terme moltes altres actuacions en els darrers 10 mesos: el nou mòdul de l’Institut La Sínia; hem obert al trànsit el tram de l’avinguda de Catalunya; hem finalitzat les obres de la xarxa de clavegueram de l’avinguda de la Pedra del Diable; hem fet millores al pati de l’escola Pau Vila; hem finalitzat les obres de la segona fase de l’avinguda d’Espanya; hem inaugurat dos correcans i hem impulsat l’adhesió com a poble en favor dels refugiats de Síria.

En endavant, continuarem fent realitat els centenars de propostes que aquí us presentem i que tenim previstes dur a terme en aquesta legislatura. Totes elles van en aquesta línia d’ajudar els més necessitats, generar ocupació, garantir els serveis socials i oferir una educació de qualitat. Arribarem allà on no arriben altres administracions supramunicipals.

Volem un poble més segur, més net, més cívic i més solidari. Per això, necessitem la teva ajuda: l’ajuda de gent que s’estima el seu poble i en parla amb orgull.

Personalment, em sento molt orgullós de tu, de la nostra gent i del nostre poble.

Sergi Mingote
El teu alcalde

Presentació PAM
Presentació PAM

Comprometidos contigo

Desde el inicio de legislatura estamos desarrollando nuestra hoja de ruta, que queda recogida en este documento: el Programa de Actuación Municipal (PAM). En este principio de mandato, tanto los regidores y regidoras de mi equipo como yo, como alcalde, estamos muy satisfechos por varios motivos:

  • Hemos aprobado las ordenanzas fiscales y los presupuestos más sociales de los últimos años. Destinamos más de 11 millones de euros en servicios a las personas, de los cuales 150.000 son para el Programa de atención directa y pobreza energética.
  • A partir del curso próximo, haremos realidad uno de nuestros principales compromisos: la gratuidad de los libros escolares para los alumnos de primaria mediante un modelo de socialización que hemos trabajado y consensuado con las direcciones y las AMPA de las escuelas, a quienes quiero agradecer muy especialmente su trabajo. Para este proyecto, este año destinamos 220.000 €.
  • Bienestar Social, Educación y Ocupación son los tres pilares de nuestro compromiso contigo, nuestras prioridades. Este año, destinamos 400.000 € a planes de ocupación local, 85.000 € a ayudas a la contratación y 65.000 para fomentar la emprendeduría, el cooperativismo, la creación de empresas y la formación para impulsar la ocupación.

Hemos llevado a cabo muchas otras actuaciones en los últimos 10 meses: el nuevo módulo del Instituto La Sínia; la apertura al tránsito del tramo de la avenida Cataluña; las obras de la red de alcantarillado de la avenida Pedra del Diable; mejoras en el patio de la escuela Pau Vila; hemos finalizado las obras de la segunda fase de la avenida España; hemos inaugurado dos correcans e impulsado la adhesión como pueblo en favor de los refugiados de Siria.

Continuaremos haciendo realidad los centenares de propuestas que aquí os presentamos y que tenemos previstes para esta legislatura. Todas ellas en la línea de ayudar a los más necesitados, generar ocupación, garantizar los Servicios sociales y ofrecer una educación de calidad. Llegaremos allá donde no llegan otras administraciones supramunicipales.

Queremos un pueblo más seguro, más limpio, más cívico y más solidario. Por eso, necesitamos tu ayuda: la ayuda de gente que quiere y habla con orgullo de su pueblo. Personalmente, me siento muy orgulloso de ti, de nuestra gente y de nuestro pueblo.

Sergi Mingote
Tu alcalde