Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Catàleg i carta de serveis

Catàleg i carta de serveis

La carta de serveis és un document escrit que informa públicament als usuaris sobre els serveis que es presten, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i els drets i les obligacions que els assisteixen.

Amb les cartes de serveis es vol crear un compromís amb la ciutadania mitjançant l'establiment d'estàndards en la prestació dels serveis i, es vol marcar l'inici d’un nou model de gestió dels serveis públics, orientat a la gestió interna per processos i a l’obtenció de resultats amb nivells de qualitat òptims.

Catàleg, cartes i avaluació de serveis (Portal de Transparència)

(Actualitzat a gener de 2022)