Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Factura electrònica e-FACT

Factura electrònica e-FACT

Amb l’entrada en vigor a partir del 15 de gener de 2015 de la factura electrònica, Llei 25/2013, de 17 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, que regula les condicions tècniques i funcionals que haurà de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques,el codi DIR3 per a l’Ajuntament de Parets del Vallès és L01081593, sens perjudici que es pugui desenvolupar amb posterioritat la descripció dels camps de factures següents:

* A les factures nomès han de constar els codis numèrics que apareixen en negreta a continuació, sense punts, guions, etc., per exemple:

 

OFICINA COMPTABLE

ÒRGAN GESTOR

UNITAT TRAMITADORA

L01081593

L01081593

L01081593