Portada > Ajuntament > Serveis i tràmits > Oficines d'atenció ciutadana

Oficines d'atenció ciutadana

 • Informació: sobre activitats culturals, dades del  municipi, tramitació administrativa, etc.
 • Emissió de Certificat digital idCAT per a realitzar tràmits en línia
 • Padró d’habitants: altes, baixes, modificacions de dades, volants i certificats d’empadronament i convivència
 • Lliurament de certificats emesos per d’altres serveis: Arxiu, Territori, Secretaria, etc.
 • Consultes i rectificacions del Cens Electoral
 • Emissió de cartes de pagament dels tributs municipals
 • Lliurament de targetes de bus urbà bonificades
 • Compulsa de documents
 • Taulell d’anuncis
 • Recollida i derivació de reclamacions, queixes i suggeriments
 • Recollida i derivació d’incidències a la via pública: enllumenat, recollida d’escombraries, neteja viària, etc.
 • Cens d’animals domèstics
 • Registre d’entrada i derivació de sol·licituds a altres serveis de l’Ajuntament
 • Presentació de comunicats:  d’obres, cementiri, ocupacions de la via pública, etc.
 • Sol·licituds d’ajuts i beneficis fiscals
 • Peticions de cita per renovació de DNI
 • Informació sobre temes de Consum
 • Recollida de voluminosos

Plaça de la Vila, 1 (veure mapa)
Tel. 93 573 88 88
Fax. 93 573 88 89
(Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Carrer La Volta, 2 (veure mapa)
Tel. 93 573 99 90
(Necessites javascript per veure aquest correu-e)

(Actualitzat a gener de 2022)