Portada > Simulador de preus públics amb tarifació social per al curs escolar 2021-2022

Simulador de preus públics amb tarifació social per al curs escolar 2021-2022

Simulador de quota Nombre de membres de la unitat familiar (Inclou progenitors, germans i infant.):


Renda bruta anual de la unitat familiar (Dades de la Renda 2020)


Introdueix la quantitat sense utilitzar punts. Únicament marca la coma dels dos decimals finals. Exemple: 22450,50
Quota (infants de 1 a 3 anys):
Quota nadons (infants d'entre 0 i 1 anys):