Portada > Temes > Comerç i consum > Destacats

Destacats

Destacats
Destacats
Clàusules terra
Clàusules terra
Punt d'oritentació jurídica
Punt d'oritentació jurídica
Edat del consumidor
Edat del consumidor

L’SCAC es vol apropar als joves

L’SCAC ha portat a terme un anàlisi dels expedients tramitats en el Servei durant els últims anys en relació als següents aspectes: barri de residència (Cas Antic, Eixample), gènere (home, dona) i edat. L’objecte de l’estudi era determinar quin és el perfil de l’usuari del servei i comprovar que la correlació es correspon amb la distribució normal de la població total del municipi. Els resultats han posat de manifest que aquesta correlació és la mateixa pel que fa a la zona de residència i al gènere però no passa el mateix pel que fa a l’edat. L’estudi conclou que només un 5% de les persones que s’apropen al Servei de Consum de l’Ajuntament tenen menys de 30 anys, el 51% dels usuaris estan en la franja compresa entre els 30 i els 50 anys i el 44% tenen més de 50 anys.

La piràmide d’edats de la població de Parets en la franja d’edat d’entre 20 i 30 anys representa un 15% del total de la població el que ens indica que hi ha un 10% de la població jove potencial que no utilitza el servei.

Amb l’objectiu d’arribar a aquest col·lectiu s’està treballant en el disseny i definició d’activitats per a  portar a terme properament en el Casal de Joves de Cal Jardiner, com per exemple tallers, exposicions i xerrades. Així mateix s’està valorant la possibilitat de prestar el servei d’atenció presencial amb hores convingudes en aquest mateix equipament per facilitar la possibilitat de fer consultes i presentar reclamacions, sol·licituds de mediació i arbitratge sense haver-se de desplaçar a les oficines de la Plaça de la Vila.

En els propers mesos també es portarà a terme una Campanya d’Adhesió a l’Arbitratge entre el comerç local en la que participaran treballadors que s’han incorporat a l’Ajuntament mitjançant l’última convocatòria de Plans d’Ocupació. L’arbitratge és un sistema de resolució de conflictes en l’àmbit del consum molt eficaç per donar una solució a un conflicte amb total imparcialitat i independència i per als comerços i les empreses és un signe de compromís i una garantia de qualitat afegida envers els clients.

El passat 29 de desembre es va aprovar la Llei 20/2014 que modifica la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya, en destaquem els següents aspectes:

 Millora de la protecció d’autònoms i empresaris.

Amplia els subjectes a qui són d’aplicació els drets i les obligacions del Codi de consum. A partir d’ara i pel que fa a la  relació amb empreses prestadores de serveis bàsics (aigua, llum, gas, etc.) i de serveis de tracte continuat (telefonia per exemple),  les persones físiques empresàries que estiguin dins del règim especial de treballadors autònoms i les microempreses (menys de 10 persones i un volum de negoci anual menor de 2 milions d’euros) tenen els mateixos drets i obligacions que la resta de consumidors. Per tant, entre altres, aquesta mesura suposa que  podran recórrer a sistemes de resolució de conflictes com la mediació i l’arbitratge,  que ofereixen els organismes de consum.

 Mesures de protecció de les persones en situació de pobresa energètica.

Per interrompre un servei de tracte continuat hi haurà d’haver com a mínim dos rebuts impagats sobre els quals no hi hagi cap reclamació pendent de resolució.

Les persones en situació de vulnerabilitat econòmica estaran protegides dels talls de subministraments,  especialment durant els períodes crítics com l’hivern.

 Aquestes persones disposaran de 15 dies hàbils des de la recepció de l’ordre de tall del subministrament per presentar a les oficines de l’empresa subministradora un informe (o   el justificant d’haver-lo sol·licitat) sobre la seva situació.

Es crea un fons d’atenció solidària en matèria de subministrament bàsics que s’ha de nodrir, entre altres aportacions, amb les que facin les administracions públiques i les empreses subministradores (pendent de regulació Reglamentària).

Es consideren persones en situació de vulnerabilitat econòmica aquelles persones que presenten una mancança de recursos econòmics, d’acord amb els criteris següents:

-        el total d’ingressos familiars no pot ser superior a 1’5 vegades l’indicador de renda de suficiència (2014: 569’12 € mensuals) incrementat en:

  • un 30% per cada membre de la unitat a partir del tercer
  • un 10% per cada membre en situació de dependència moderada
  • un 20% per cada membre en situació de dependència severa
  • un 30% per cada membre en situació de gran dependència
  • un 10% per cada membre de més de 65 anys

-        que es declari no poder reduir la despesa relativa al consum de béns o serveis

-        que les tarifes contractes pels subministraments bàsics tinguin la modalitat de tarifa social

 Increment de les garanties de les persones consumidores en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris.

Resultats SCAC 2014

L’SCAC ha portat a terme al llarg del 2014 la tramitació d’un total de 183 expedients, el que suposa un increment d’un 15%  en relació amb l’any anterior.

Un 39% d’aquests expedients feien referència a serveis prestats per empreses de telefonia. Malauradament això implica un nou creixement d’aquests tipus de reclamacions.

Un  12%  estan relacionats amb els serveis bancaris, sobre tot pel que fa a la problemàtica de les clàusules sòl i el tipus d’interès IRPH, però també  amb el cobrament de despeses de gestió i manteniment. Aquest percentatge suposa una baixa respecte als dos anys anteriors.

El nombre de  reclamacions relacionades amb empreses subministradores de serveis bàsics: llum, aigua i gas, segueix sent molt elevat, suposant un 10% de les reclamacions.

La resta de reclamacions tenen a veure, sobretot i per aquest ordre,  amb garanties, serveis fora d’establiments (venda en el domicili o per internet) i assegurances.

137 expedients han comportat la petició d’un rescabalament econòmic, suposant per als consumidors de Parets,  un total de 10.474’85 € retornats o que no s’han hagut de pagar.

Durant aquest exercici, l’SCAC també ha seguit treballant en l’àmbit de la formació i la informació dels consumidors, mitjançant la realització de tallers, xerrades, sessions informatives i el programa de ràdio “Consumir amb coneixement”.


Grafiques resum 2014

Gràfica classificació
Gràfica classificació
Gràfica resum expedients
Gràfica resum expedients
Gràfica valoració econòmica
Gràfica valoració econòmica
Gràfica comparativa 2013-2014
Gràfica comparativa 2013-2014
Xerrada Comissions bancàries: quines ens poden cobrar i quines no? com reclamar-les?
Xerrada Comissions bancàries: quines ens poden cobrar i quines no? com reclamar-les?

Xerrada Comissions bancàries: quines ens poden cobrar i quines no? com reclamar-les?

El Servei de Comerç i Atenció al Consumidor de Parets del Vallès (SCAC) va organitzar el passat 2 de desembre a les 19:00h, a la sala d'exposicions de Can Rajoler, la xerrada “Comissions bancàries: quines ens poden cobrar i quines no? com reclamar-les?”.

Un usuari tipus pot arribar a pagar fins a 200 € anuals en comissions, segons un estudi de FACUA-Consumidors. Representants d’AICEC-ADICAE, l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, van fer la ponència a Parets del Vallès per donar a conèixer al consumidor quins són els seus drets i deures.

Xerrada sobre les clàusules abusives a les hipoteques
Xerrada sobre les clàusules abusives a les hipoteques

Xerrada sobre les clàusules abusives a les hipoteques

Les hipoteques i les clàusules abusives dels bancs, amb especial referència a la clàusula sòl, va centrarar la xerrada organitzada pel Servei de Comerç i Atenció al Consumidors (SCAC), que va tindre lloc dimarts 28 d’octubre, a les 19 h, a la Sala Cooperativa.

Durant la ponència, que va anar a càrrec de tècnics de l’Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE), els assistents van poder fer consultes, plantejar la seva problemàtica i, es van poder revisar casos concrets de ciutadans que van portar els seus contractes vinculats amb aquest tema.

AICEC-ADICAE és una associació especialitzada en la defensa dels consumidors en l’àmbit financer, i treballa en la millora de les normatives de protecció als consumidors i usuaris d’aquest serveis i en la defensa dels seus drets davant de bancs, caixes i asseguradores.

 

Taller "La Xocolata"
Taller "La Xocolata"
Taller "La Xocolata"
Taller "La Xocolata"

Taller "La Xocolata"

El dia 27 de d'abril es va dur a terme el taller La Xocolata amb els alumnes de 4t de primària del CEIP Lluís Piquer.
El col·lectiu organtizador Esplai Espurnes, en col·laboració amb el Servei de suport a les polítiques de consum de l'àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona va donar a conèixer, mitjançant una simulació de la indústria del cacau protagonitzada pels mateixos alumnes, quin és el repartiment actual dels guanys de la venda i la producció de xocolata, introduint el concepte de comerç just. Per donar l'oportunitat als nens i nenes de tastar productes d'aquest tipus de comerç, es va fer una fondue de xocolata per acabar l'activitat.

Taller "Un món de Jocs i Joguines"
Taller "Un món de Jocs i Joguines"
Taller "Un món de Jocs i Joguines"
Taller "Un món de Jocs i Joguines"

Taller "Un món de Jocs i Joguines"

El passat dia 9 de març es va dur a terme amb els alumnes de 5è de primària del CEIP Pompeu Fabra el taller "Un món de Jocs i Joguines".
Mitjançant un procediment pedagògic actiu, el col·lectiu organtizador Esplai Espurnes, en col·laboració amb el Servei de suport a les polítiques de Consum de l'àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, va plantejar els problemes del consum indiscriminat i irreflexiu de joguines, els aspectes de la publicitat que puguin resultar enganyosos, nocius, sexistes o, fins i tot perillosos en l'ús de certes joguines mal fabricades, incorrectament etiquetades, etc. i una breu pinzellada del funcionament de la societat de consum i els nostres drets i deures com a consumidors.
Per potenciar l'ús del recliclatge, la segona part del taller va consistir en fabricar un moneder a partir del cartró de llet que prèviament cada nen havia portat de casa.

Taller "Pírcings i Tatuatges"
Taller "Pírcings i Tatuatges"

Taller "Pírcings i Tatuatges"

El passat dia 11 al Casal de Can Butjosa es va portar a terme el Taller Pírcings i Tatuatges, en el qual van participar al voltant de 25 joves del municipi.

El col·lectiu encarregat de portar a terme aquest taller va ser L'Associació de Joves Consumidors de Catalunya-Consum Rebel, associació de joves que té per objectiu l'assessorament, l'orientació i la defensa dels drets dels joves consumidors.

En aquesta ocasió el taller anava adreçat als joves del nostre municipi amb l'objectiu d'informar-los sobre un tema tan delicat com és fer-se un pírcing o un tatuatge, els aspectes a valorar a l'hora d'escollir l'establiment, la normativa existent i consells pràctics tant des del vessant del consum com des del sanitari, tan important a l'hora de prendre una decisió sobre aquests temes.

Exposició "Aprèn a consumir amb responsabilitat"
Exposició "Aprèn a consumir amb responsabilitat"
Exposició "Aprèn a consumir amb responsabilitat"
Exposició "Aprèn a consumir amb responsabilitat"

Exposició "Aprèn a consumir amb responsabilitat"

Del 19 al 27 de març, hi haurà l'exposició "Aprèn a consumir amb responsabilitat" a la sala d'exposicions de Can Rajoler, que es podrà visitar de de dilluns a divendres de 15:30 a 20 hores i dijous i dissabtes de 10 a 13 hores. Aquesta exposició és una producció del Servei de Suport a les polítiques de Consum de l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, formada per 32 plafons informatius dividits per temàtiques com l'etiquetatge o el sistema arbitral.
El seu objectiu és acostar als ciutadans, d'una manera molt visual i lúdica, informació sobre els drets de les persones consumidores i les vies de resolució de conflictes, posant especial atenció en l'acte de reflexió previ a la compra com a exercici cabdal del consum responsable.

Propers tallers i activitats

Durant els propers mesos l'SCAC inicia un cicle de tallers i activitats adreçats als escolars del municipi i a la gent gran de Parets:

  • Que no t'enredin amb la publicitat
  • Historia del llapis
  • Viatges per a Gent Gran
  • Prestació de Serveis a domicili
  • Els fraus i la seva prevenció
Web consum
Web consum