Portada > Temes > Comerç i consum > Enllaços

Enllaços

Links
Links

Agència Catalana del Consum

Organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb assignació de totes les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de consum.
 http://www.consum.cat

OCIC (Oficina Comarcal d’Informació a les persones consumidores)

És un servei públic i gratuït que ofereix el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb el suport de l’Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona. 

El seu objectiu principal és incentivar i difondre els drets bàsics i les obligacions existents en les relacions de consum que es realitzen entre persones consumidores i comerciants o empresaris.

OCIC

Junta Arbitral de Consum de Catalunya

És un organisme administratiu adscrit a l'Agència Catalana del Consum i al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. S'encarrega de tramitar les reclamacions que formulen els ciutadans d’arreu de Catalunya quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei.
 http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/juntes-arbitrals-de-consum/

Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)

Associació de Consumidors creada els anys 70 i ubicada a Barcelona, que a més d'oferir serveis especialitzats als seus associats, defensa els interessos generals de las persones en tant consumidores de productes i usuàries de serveis.
 https://consumidors.org/

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)

És una Associació de Consumidors de l'àmbit territorial català, que des de 1978 assumeix les funcions de defensar, educar, difondre, promoure i representar els drets del conjunt de consumidors i usuaris de Catalunya.
 http://www.ocuc.org/

Associació d’Impositors de Bancs i Caixes de Catalunya (ICEC-ADICAE)

Associació de Consumidors especialitzada en la defensa dels consumidors en l'àmbit financer.
 http://www.adicae.net/catalunya/index.htm

Coordinadora de la Sanitat, C.U.S Salut, Consum i Alimentació

Associació de Consumidors especialitzada en l'assessorament, la informació i la divulgació de temes relacionats amb el mon de la salut, el consum, la seguretat alimentària, el medi ambient i temes socials.
 http://www.cus-usuaris.org/

Escola del Consum

És un servei públic gratuït creat per l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, l'objectiu de la qual és afavorir la presència de l'educació del consum dins de l'àmbit educatiu català posant al servei de la ciutadania una diversitat d'activitats i oferint-li assessorament en matèria d'educació del consum.
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/

Centro Europeo del Consumidor

És una oficina pública, d'atenció al consumidor de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, que necessiti informació o assistència en relació amb l'adquisició d'un bé o la utilització d'un servei en un país diferent al propi.
 https://cec.consumo.gob.es/CEC/web/home/index.htm

Web consum
Web consum
Xarxa Local de Consum
Xarxa Local de Consum