Distribució comercial

L’oferta comercial global de Parets del Vallès està formada per 293 establiments. A més a més, comptem 16 establiments de serveis públics. La distribució dels establiments per branques d’activitat presenta els següents valors:

 

  • 41 establiments del sector alimentari.
  • 26 establiments de salut i cosmètica.
  • 22 d’equipament de la llar.
  • 8 establiments de tèxtil i moda.
  • 7 establiments d’equipament de la persona.
  • 6 establiments de lleure i cultura.
  • 41 establiments de restauració i hostaleria.
  • 101 serveis personals.
  • 41 d’altres serveis.

 

Aquesta distribució sectorial, que es pot observar al gràfic, mostra un clar predomini del sector serveis personals, que representa el 34,5% del total d’oferta. En segon lloc trobem l’alimentació (14%), restauració i hostaleria (14%) i el sector altres serveis amb un 14% del pes del teixit comercial del municipi.

Gràfic distribució comercial
Gràfic distribució comercial

Pel que fa a la distribució dels establiments comercials dins de cadascuna de les dues àrees analitzades, i si fem referència a les densitats comercials, s’observa que els establiments comercials presenten graus de concentració únicament a l’entorn de determinats carrers en cadascuna de les dues zones.