Tipologia comercial per zones

Pel que fa al volum i tipologia d’oferta existent en cadascun dels dos nuclis comercials, s’evidencia l’existència d’un mixt propi i característic per a cada zona:

Centre Històric:

L’oferta comercial es concentra en el triangle format per l’avinguda de Catalunya, l’avinguda de Lluís Companys i el carrer de Sant Antoni, al qual s’afegeix l’àmbit més pròxim a l’encreuament de l’avinguda de Francesc Macià i el carrer de Víctor Català.

 

El gruix comercial del Centre Històric està format per 54 punts de venda, 20 establiments de restauració i 57 locals de serveis.

Tipologia comercial

L’Eixample

L’oferta comercial és vertebrada per l’avinguda de Catalunya. A partir d’aquesta, trobem un seguit de punts de concentració comercial que s’estenen pels carrers adjacents a l’avinguda i que s’alternen amb punts de discontinuïtat. En aquest sentit, trobem una primera concentració a l’àmbit format per l’avinguda de la Pedra del Diable, el carrer de Sant Rafael i la mateixa avinguda de Catalunya. Seguint aquesta avinguda, la segona concentració comença a l’alçada del carrer de Pau Casals i s’estén fins el carrer del Comte Montemolín. Finalment, el darrer àmbit comercial s’ubica a la rodalia de l’estació de Renfe, a l’avinguda de l’Estació.

L’àmbit comercial de l’Eixample consta de 56 punts de venda, 21 establiments de restauració i 85 locals de serveis. Els serveis són el sector majoritari i representen el 52,5% del total d’oferta del centre comercial analitzat.

Tipologia comercial