Portada > Temes > Comerç i consum > Sóc comerciant > Establiment Colaborador "Voluntaris per la llengua"

Establiment Colaborador "Voluntaris per la llengua"

Establiment col·laborador
Establiment col·laborador

Voluntaris per la llengua:

El projecte d’establiments col·laboradors s’emmarca en el programa «Voluntaris per la llengua» i té com a objectiu facilitar espais quotidians d’ús del català a les parelles lingüístiques que es troben per practicar aquesta llengua.

Les parelles lingüístiques reben una llista de comerços adherits al programa i saben que hi seran atesos en català encara que ells mateixos no el parlin perfectament. D’aquesta manera, les parelles lingüístiques poden preparar la visita al comerç i simular els diàlegs que hi mantindran. El fet de parlar en català en un establiment comercial de la pròpia ciutat fa que l’aprenent vegi que és possible parlar en català en les seves relacions socials quotidianes, i pot incentivar-lo a fer-ho fora de les pràctiques del programa «Voluntaris». Quant a l’establiment col·laborador, pot estar interessat a participar en el programa ja que sap que totes les persones inscrites rebran la llista d’establiments. D’altra banda, les persones que treballen al comerç o empresa de serveis adherit s’acostumen a parlar en català amb aquelles persones que se’ls adrecen en aquesta llengua encara que ho facin amb dificultats.

Per part de l"establiment...

1. No té cap cost econòmic.

2. Col·locar en un lloc visible el distintiu "Establiment col·laborador".

3. Garantir que les persones que vinguin a l"establiment trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català pel fet de ser aprenents del programa Voluntariat per la llengua.

4. Informar el personal de l"establiment que tingui dificultats per expressar-se en llengua catalana dels cursos de català que organitza el CNL del Vallès Oriental, i donar-li facilitats perquè pugui assistir a aquests cursos.

Per part del CNL del Vallès Oriental ...

1. Distribuir una llista dels establiments col•laboradors entre totes les parelles lingüístiques.

2. Facilitar la incorporació del personal de l"establiment col•laborador en torn preferent als cursos que organitza el CNL del Vallès Oriental.

3. Facilitar a l"establiment col•laborador la informació sobre el servei d"assessorament lingüístic.