Portada > Temes > Comerç i consum > Sóc comerciant > Serveis al comerç > Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Logo Ministeri d'Indústria, Turisme i Começ
Logo Ministeri d'Indústria, Turisme i Começ

Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç és el departament de l'Administració General de l'Estat encarregat de la proposta i l'execució de la política del Govern en matèria de desenvolupament i innovació industrial, política comercial, de la petita i mitjana empresa, energètica i minera, de turisme, de telecomunicacions, mitjans audiovisuals i de desenvolupament de la societat de la informació.

Entre molts dels serveis que ofereix, cal destacar el Pla de la millora de la productivitat i competitivitat del comerç (2009-2012).

+ info: http://www.comercio.mityc.es/comercio/bienvenido/Comercio+Interior/pgComercioInterior.htm