Portada > Temes > Comerç i consum > Sóc consumidor

Sóc consumidor

Consumidors
Consumidors

Definició: Són persones consumidores o usuàries aquelles que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit alié a una activitat empresarial o professional. Són consumidores les persones físiques, que com a destinataris finals, adquireixen, fan ús o gaudeixen,  de béns i de serveis per a llur consum o ús particular, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional.


Drets dels consumidors:

  • La protecció de la salut i la seguretat.
  • La protecció dels interessos econòmics i socials.
  • La informació, l'educació i la formació en matèria de consum.
  • La representació, la consulta i la participació.
  • La protecció jurídica, administrativa i tècnica.
  • La indemnització i reparació de danys.
  • Els drets lingüístics.


Organismes de consum:
-
Agència Catalana del Consum
OCIC (Oficina Comarcal d’Informació a les persones consumidores)

-Associacions de consumidors
- Associació d"Impositors de Bancs i Caixes d"Estalvis de Catalunya (AICEC ADICAE)
- Coordinadora d"Usuaris de la Sanitat, C.U.S. Salut, Consum i Alimentació
- Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)
- Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)
- Junta Arbitral de Consum de Catalunya
- Escola del Consum
- Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria
- Centro Europeo del Consumidor

Serveis que ofereix l"SCAC:
- Consultes
- Resolució de conflictes mitjançant la mediació
- Tramitació de sol·licituds d"arbitratge
- Tramitació de queixes i reclamacions
- Formació - xerrades, tallers, jornades, etc.