Coordinadora d'Ampa

La Coordinadora d’AMPA és un dels 4 eixos del PEP.

Vol ser un espai de relació, comunicació i col·laboració entre totes les Ampa del nostre municipi.

Pot arribar a ser un motor d’iniciatives, projectes i recursos que faciliti la tasca de tots els pares i mares voluntaris que hi ha a les Ampa de totes les escoles afavorint així la qualitat de l’ensenyament.