Difusió patrimoni

Acte de lliurament del Joc de les Masies a les direccions dels centres educatius de Parets
Acte de lliurament del Joc de les Masies a les direccions dels centres educatius de Parets
Jocs de les Masies de Parets del Vallès
Jocs de les Masies de Parets del Vallès

Dins de la Taula de patrimoni la intenció i objectiu inicial va ser difondre i fer conèixer tot el patrimoni cultural, festiu i arquitectònic de Parets del Vallès. Se n’han fet diferents edicions.

Curs 2009-10 La Fàbrica de La Linera

Curs 2010-11 Parets Poble Lector

Curs 2011-12 Les masies de Parets. Record d’una època.

Curs 2012-13 La llegenda de la pedra del diable. Les tradicions i festes populars.

En la tercera edició, Les masies de Parets i la seva corresponent activitat tradicional, es va aprofitar el treball realitzat pels alumnes per fer-ne un joc. “El joc de les masies de Parets” que és una eina de suport a les aules de les escoles pensada amb l’objectiu de poder aprofundir en el coneixement del nostre patrimoni.

A continuació pots veure l’audiovisual emès per Vallès Visió anunciant aquesta iniciativa amb els resultats dels tallers de ceràmica i amb el lliurament dels jocs a les direccions de les escoles del municipi. 

Exposició Ceràmica a Can Rajoler.

Lliurament dels jocs a les direccions de els escoles.