Projecte Endavant

L’Ajuntament de Parets del Vallès i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya treballen conjuntament per tal d’atendre les diferents realitats que sorgeixen en el sí dels centres de secundària. Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat d’oferir als alumnes amb més dificultats d’aprenentage l’oportunitat de desenvolupar les seves capacitats i possibilitar l’acreditació de l’ESO d’una manera atractiva.

Hi participen alumnes de 3r i 4rt d’ESO seleccionats per l’equip docent, el departament d’orientació i l’EAP. S’ofereix als alumnes la possibilitat de treballar en petit grup les àrees instrumentals i l’apropament al món laboral a partir de les pràctiques en empreses del municipi.

Dins d’aquest marc d’actuació es porten a terme activitats educatives de caràcter individualitzat que comporten la participació de diferents empreses locals que acullen l’alumnat per tal d’afavorir l’aprenentatge de les habilitats i competències pròpies de diferents llocs de treball comptant amb un seguiment per part de l’Institut per tal de treballar des de la cooperació i la col·laboració.

L’Ajuntament col·labora amb el projecte, assegurant els alumnes i ajudant en la cerca d’empreses on fer pràctiques. D’aquest manera millora la competència social dels alumnes i potenciem l’autoestima, la responsabilitat, els hàbits de treball i l’interès per superar les dificultats. Al mateix temps, el projecte col·labora a fomentar la cohesió social entre les famílies, el municipi i l’Institut Torre de Malla de poble.

El projecte endavant fa anys que es porta a terme de forma satisfactòria a l’Institut Torre de Malla amb la participació d’una quinzena d’alumnes per curs.