Portada > Temes > Educació > Escoles Municipals

Escoles Municipals

L’any 1991 s’aprovà inicialment la creació de l’Organisme Autònom Local denominat Patronat Públic d’Ensenyament Municipal de Parets del Vallès, i els estatuts pels quals hauria de regir-se.

L’any 2000 es va aprovar definitivament la seva creació i es van integrar els següents centres:

Escola Municipal d’Infantil i Primària Pau Vila.

Les Escoles Bressol Municipals.

Escola Municipal de Música.

L’1 de gener de 2014 es dissol el Patronat i les escoles municipals passen a dependre directament de l’Ajuntament.