Portada > Temes > Esports > Activitats > Normativa d'ús del pavelló

Normativa d'ús del pavelló

 1. És permetrà l"accés als vestidors 15 minuts abans de l"hora fixada del lloguer, utilitzant-se el/s vestidor/s que s"indiquin a la recepció. Aquests quedaran sota la responsabilitat del grup.
 2. L"accés a la pista de joc es realitzarà a l"hora indicada en el lloguer. Respecteu als que estiguin abans en la pista, no entreu ni molesteu.
 3. Els acompanyants no podran accedir a la pista de joc ni als vestidors i tindran de dirigir-se a les grades.
 4. Els equips hauran de respectar al màxim els horaris del seu lloguer.
 5. És obligat el canvi de calçat per accedir a la pista de joc tant pels jugadors com pels col·laboradors.
 6. El responsable de grup tindrà la responsabilitat directe del comportament dels seus companys dintre de la instal·lació esportiva.
 7. Es prega el màxim de silenci a les grades i respecteu als equips durant les hores d"entrenament.
 8. És totalment prohibit fumar en l"interior de la instal·lació esportiva, també l"entrada de recipients de vidre, així com no es permet menjar "pipes" o qualsevol fruit sec amb closca.
 9. Qualsevol conducta d"algun jugador que malmeti les instal·lacions anirà sota la responsabilitat del grup que representa.
 10. El Servei d"Esports no es fa responsable dels objectes personals dipositats a l"interior del pavelló.
 11. Faciliteu la tasca dels encarregats del pavelló, i seguiu-ne les indicacions donades per a la conservació de la instal·lació.


El pavelló es de tots. Tingueu-ne cura