Abonaments

ABONAMENTS

TIPUS D'ABONAT ABONAMENT
RESIDENT
NO RESIDENT
ADULTS INSCRIPCIÓ
46,73 €
58,41 €
TRIMESTRAL
39,74 €
56,26 €
MENSUAL
13,25 €
18,75 €
MENORS (Entre 7 i 18 anys) INSCRIPCIÓ
46,73 €
58,41 €
TRIMESTRAL
28,12 €
42,96 €
MENSUAL
9,37 €
14,32 €
JUBILATS I/O PENSIONISTES > 60 anys INSCRIPCIÓ
44,50 €
44,50 €
TRIMESTRAL
17,26 €
17,26 €
MENSUAL
5,75 €
5,75 €
MATRIMONI O PARELLA DE FET INSCRIPCIÓ
59,89 €
74,87 €
TRIMESTRAL(1)
28,12 €
42,96 €
MENSUAL (1)
9,37 €
14,32 €
MIGDIA ( 13.00 - 15.00 H) De dll a dv. TRIMESTRAL
39,74 €
49,68 €

 

ENTRADA GENERAL

TIPUS ABONAT
TIPUS D'ENTRADA
QUOTA DIA
ADULTS DIARI ESTIU (2)
4,60 €
DIARI RESTA DE L'ANY
3,70 €
MENORS (Entre 7 i 18 anys) DIARI ESTIU (2)
3,60 €
DIARI RESTA DE L'ANY
2,10 €
JUBILATS I/O PENSIONISTES > 60 anys  
1,80 €
GRUPS ESCOLARS (>10) DIARI ESTIU (2)
1,50 €
DIARI RESTA DE L'ANY
1,10 €

(1) Quota trimestral o mensual per cada membre

(2) Compren els mesos de juny a agost ambdós inclusius

 

LLOGUER DE LA PISCINA PER REALITZAR CURSETS

 
QUOTA
TIPUS DE LLOGUER
RESIDENT
NO RESIDENT
1 CARRIL
13.81 €
17.26 €
PISCINA COMPLETA
69.01 €
86.26 €