Equipaments sobre Drets socials > Temes > Drets socials > Equipaments sobre Drets socials

Equipaments sobre Drets socials

 1. 29/11/2012
 2. CAP de Parets del Vallès
  11/03/2010
  Concertació de visites al taulell d’admissions en tot l’horari de funcionament o per telèfon al 902 111 444 Més informació
 3. 16/12/2009
  Registres propis i concertats de la Generalitat de Catalunya
 4. 19/11/2009
 5. 05/10/2009
  Equipament per a la gent gran que gestiona l'Ajuntament mitjançant un conveni de col·laboració amb Caixa Catalunya i la Fundació Viure i Conviure.
 6. 05/10/2009
  Equipament per a la gent gran, amb espais d'esbarjo.
 7. 05/10/2009
  Equipament per a la gent gran, amb sales d'activitats i esbarjo, i una sala polivalent amb capacitat per a unes 150 persones.