Portada > Actualitat > Notícies > El Pla especial de Protecció de Patrimoni i Catàleg de Parets inclou 152 edificacions i 44 béns arqueològics

El Pla especial de Protecció de Patrimoni i Catàleg de Parets inclou 152 edificacions i 44 béns arqueològics

04/02/2011

Amb la finalitat d’evitar que aquelles construccions amb valor històric, arquitectònic i/o cultural que han esdevingut símbols d’identitat, riquesa cultural i història viva de la vila pateixin transformacions o enderrocs que puguin alterar els seus orígens, l’Ajuntament ha aprovat provisionalment el Pla especial de Protecció de Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès.

El document inclou 152 edificacions catalogades segons el grau de protecció atorgada en cinc diferents categories: Béns culturals d’interès nacional, on s’inclou una única edificació, la Torre Cellers, Béns culturals d’interès local, Béns de protecció urbanística, Elements i Béns amb interès documental.

Dins els Béns culturals d’interès local, s’inclouen 34 elements, bàsicament masies. Pel que fa a l’apartat de Béns de protecció urbanística, hi ha 52 edificacions, entre elles destaca el conjunt d’habitatges dels carrers Santa Irene i Sant Josep, antiga residència dels treballadors de la Indústria Linera. D’entre les 40 construccions que s’han definit com a Elements mereixen menció especial diverses tanques de l’Eixample. Per últim, s’han catalogat 25 més com a Béns amb interès documental, entre elles el Pont del ferrocarril sobre el Tenes.

El Pla també protegeix 44 elements dins l’àmbit arqueològic, on s’inclouen entre d’altres el refugi antiaeri de l’avinguda de Catalunya, la Pedra del Diable i el camí de la Torre d’en Malla. Dins d’aquest apartat també es fixen cinc categories de protecció: Jaciments, Espais d’expectativa arqueològica/paleontològica, Estructures i espais rurals d’interès arqueològic, Espais intervinguts i Espais arqueològics desafectats.

Els habitatges i edificis inclosos dins aquest Pla tindran una reducció al rebut de l’IBI proporcional al nivell de protecció que li ha estat atorgat.

L’abril de 2010, l’Ajuntament va procedir a aprovar inicialment el Pla especial de Protecció de Patrimoni i Catàleg de Parets del Vallès. Després d’uns mesos d’exposició pública, el document va rebre 18 al·legacions, de les quals s’han aprovat íntegrament 9, de manera parcial 5 i se n’han desestimat 4. A la darrera sessió plenària, es va fer l’aprovació provisional del pla.

Arxivat a: Ajuntament
Torre Cellers