Portada > Actualitat > Notícies > Exposició pública del servei de consulta del cens electoral i reclamacions

Exposició pública del servei de consulta del cens electoral i reclamacions

08/03/2019

D'acord amb allò que estableix l'article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el Reial Decret 129/2019, de 4 de març, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions, de l'11 al 18 de març a l'Ajuntament de Parets del Vallès, es mantindrà un servei de consulta del Cens Electoral i romandrà exposada al públic la relació de Meses i Col·legis Electorals d'aquest municipi.

La consulta del Cens Electoral es podrà dur a terme pels següents mitjans:

a) Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i de dilluns a dijous de 16 a 19 h, acreditant-se mitjançant DNI, passaport o permís de conduir.

b) Telefònicament al 935738888: únicament es confirmaran les dades que faciliti el ciutadà. Si coincideixen les dades d'identificació i de domicili aportats per l'elector amb les que figuren en el cens electoral, es podrà informar sobre la taula i local electoral que li pertoca. Si no coincideix alguna de les dades aportades, se l'informarà que no figura amb aquestes dades i que, si desitja més informació, ho haurà de sol·licitar personalment a l’Ajuntament.

Dins del termini indicat qualsevol persona podrà formular reclamacions sobre les seves dades censals. Les reclamacions podran presentar-se directament a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral o a través d'aquest Ajuntament, on també es facilitaran els corresponents impresos de reclamació.

Arxivat a: Ajuntament, General
Eleccions Generals 26 de juny