Portada > Actualitat > Notícies > Establertes les delegacions de la nova organització municipal

Establertes les delegacions de la nova organització municipal

19/06/2019

Amb data 17 de juny, l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, ha procedit a la signatura del decret que estableix les delegacions en àmbits territorials i en les diferents àrees i serveis de l’estructura funcional de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Parets ha establert la nova organització política i executiva del consistori, mitjançant decret d’Alcaldia. D’aquestes resolucions se’n donarà compte al Ple, en la primera sessió d’aquesta legislatura.

Tinences d’alcaldia:

1a Tinent d’Alcalde: Casandra Garcia Rodríguez

2n Tinent d’Alcalde: Enrique Villegas Alvarez-Lozano

3a Tinent d’Alcalde: Neus Jordà Fernández

4a Tinent d’Alcalde: Lluís Moreno Garcia

5a Tinent d’Alcalde: Montserrat Folguera Sans

Junta de Govern Local:

Casandra Garcia Rodríguez

Enrique Villegas Alvarez-Lozano

Neus Jordà Fernández

Lluís Moreno Garcia

Montserrat Folguera Sans

Regidors amb veu però sense vot a la Junta de Govern Local:

Rosa Martí Conill, Kènia Domènech Àlvarez i Montserrat Lara Lara

Delegacions d’àrees i serveis municipals:

Montserrat Folguera Sans (ARA Parets ERC): Regidora delegada d’Ocupació, Relacions Institucionals, Joventut, Mobilitat i Habitatge.

Kènia Domènech Àlvarez (ARA Parets ERC): Regidora delegada de Cultura, Feminisme – LGTBI i Transversalitats.

Enrique Villegas Álvarez-Lozano (ARA Parets ERC): Regidor delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Promoció Econòmica i Empresa, i Serveis Generals.

Montserrat Lara Lara (ARA Parets ERC): Regidora delegada de Comerç i Gent Gran.

Casandra Garcia Rodríguez (Sumem Esquerres Parets): Regidora delegada d’Educació, Comunicació i Salut.

Rosa Martí Conill (Sumem Esquerres Parets): Regidora delegada d’Urbanisme, Mediambient i Benestar Animal.

Lluís Moreno García (Sumem Esquerres Parets): Regidor delegat de Drets Socials, Cooperació, Participació i Innovació.

Neus Jordà Fernández (Parets per la República) : Regidora delegada, coordinadora de Barris i de Patrimoni Cultural, Transparència, Consum, Arxiu i Turisme.

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets