Portada > Actualitat > Notícies > Concurs de projectes per a la recuperació ecològica, paisatgística i social del riu Tenes

Concurs de projectes per a la recuperació ecològica, paisatgística i social del riu Tenes

14/08/2020

L’Ajuntament de Parets, a través de les regidories d’Urbanisme i Medi Ambient, ha impulsat un concurs de projectes per a la recuperació ecològica, paisatgística i social del riu Tenes i el seu entorn al seu pas pel terme municipal de Parets. El termini per presentar ofertes finalitza el pròxim 31 d’agost.

Es tracta d’una idea innovadora que pretén recollir diferents propostes que resolguin els objectius previstos de la millor manera, a judici del jurat, i d’acord amb els criteris establerts en les bases. El projecte haurà de tractar la llera del riu Tenes en el seu pas pel municipi de manera integral i amb una visió de conjunt. 

S’atorgaran 3 premis amb les següents quanties:

Primer premi 4.000 euros.

Segon premi 3.000 euros.

Tercer premi 2.000 euros.

I dos accèssits de 1.200 euros cadascun.

El jurat a més podrà atorgar totes aquelles mencions que consideri convenients.

L'obtenció del primer premi atorgarà al guanyador el dret a optar a l'adjudicació del contracte de redacció del projecte bàsic i d'execució del projecte de recuperació ecològica, paisatgística i social del riu Tenes al seu pas per Parets del Vallès i la direcció de les obres, i es considerarà pagament a compte en cas que es formalitzi el contracte de serveis.

A més la persona guanyadora, a més, haurà de redactar tres propostes, per tal d’obrir un procés de participació ciutadana.

Si a judici del jurat cap proposta s’ajusta als criteris i objectius previstos en aquestes bases i en el plec de prescripcions tècniques es podrà declarar el concurs desert.

La regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Rosa Martí, comentava que “es tracta d’un projecte d’integració,paisatgístic i socialitzador del riu”. “Volem de fer un segon pas perquè el riu es pugui integrar en la població i que sigui una zona de lleure perquè tots els habitants puguin gaudir-ne apropant-s’hi el màxim possible”.

El projecte està enfocat perquè el riu Tenes sigui un espai principal en el municipi i actuï d’unió entre el Barri Antic, el barri de l’Escorxador i l’Eixample. Per tant, una iniciativa global que va més enllà de la llera del riu, ja que té en compte l’entorn.

Les bases íntegres es poden consultar a la web: https://contractaciopublica.gencat.cat, amb el codi d’expedient 20201288.

Parets del Vallès, 14 d’agost de 2020

Arxivat a: Medi ambient, Urbanisme
Riu Tenes