Portada > Actualitat > Notícies > El dijous 27 de maig, ple municipal ordinari

El dijous 27 de maig, ple municipal ordinari

25/05/2021

La sessió començarà a les 18 h i serà telemàtica

El dijous 27 de maig, a les 18 h, se celebrarà la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a través de l'enllaç a la web www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal o a l'emissora municipal RAP107FM.

Assumptes de la convocatòria

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS, EQUIPAMENTS I MOBILITAT

2. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de Mobilitat i Circulació de Parets del Vallès (Exp. 2473/2021).

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME

3. Acordar, si escau, l’aprovació de les Bases Específiques per a la concessió de subvencions per al foment de l’emprenedoria adreçades a emprenedors/es usuàries del centre local de suport a empresa de Parets del Vallès (Parets Empreses) (Exp. 2244/2021).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Aprovar, si escau, la pròrroga del contracte del subministrament de 7 equips multifunció amb l’UTE RICOH ESPAÑA SL –SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL (Exp. 2607/2017).

5. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al primer trimeste de 2021 (Exp. 2336/2021).

6. Aprovar, si correspon, actualització de l’encomanda de gestió i del conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona presta als ens locals de la província de Barcelona i encomanar a la Diputació de Barcelona l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) (Exp. 2658/2021).

7. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2020 (Exp. 3548/2020).

8. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement finançat amb romanent i baixes d’alters partides (Exp. 2745/2021).

9. DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

10. PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Ajuntament de Parets