Portada > Actualitat > Notícies > Parets presenta el nou Pla Local de Joventut 2022-2025

Parets presenta el nou Pla Local de Joventut 2022-2025

19/11/2021

El document prioritza quatre eixos: salut, lleure, igualtat de gènere i ocupació

L'Ajuntament de Parets ha redactat el Pla de Local de Joventut (PLJ) 2022-2025, l'eina que definirà, impulsarà i coordinarà les polítiques per als joves de 14 a 30 anys de Parets durant els pròxims quatre anys. El dijous 25 de novembre el Ple debatrà i votarà el document.

El PLJ té l'objectiu de satisfer les necessitats i millorar la qualitat de vida del col·lectiu juvenil. En aquest sentit, la regidora de Joventut, Maria Gorina, afirma: “Volem que sigui el PLJ de les i els joves de Parets. Elles i ells són els protagonistes i a qui ens devem. Ens posem a la disposició per treballar conjuntament en benefici del seu futur. El seu futur és el futur del nostre poble”.

Les accions que recull el PLJ s'estructuren en quatre eixos principals: salut, lleure, igualtat de gènere i ocupació.

Eix 1. Salut

Per prevenir conductes de risc i proume hàbits saludables es proposen les accions següents:

- Fomentar l’educació emocional als centres d’ensenyament i d’altres recursos relacionats potenciant l’autoestima i fugint d’una mirada adultocràtica.

- Potenciar el Casal de Joves Cal Jardiner com a referent del jovent.

- Donar la importància que té al lleure, com a espai educatiu i de prevenció de conductes de risc i fomentar l’esport.

- Teixir xarxes de suport al jovent i crear referents disposats a escoltar la veu dels adolescents.

- Establir mecanismes de derivació amb serveis de salut mental del territori.

- Potenciar el projecte Instituts de Drets Socials.

- Elaborar i desenvolupar transversalment un Pla de prevenció de Drogodependències.

- Treballar la prevenció i la reducció de danys en relació amb el consum de drogodependències.

- Treballar la prevenció del bullying a través del projecte de joventut Gènere als Instituts.

- Accions de prevenció del ciberassetjament, sexpreding i bullying en primària i en els instituts.

- Accions educatives sobre sexualitat als centres de secundària des d’una perspectiva transversal incorporant diferents tipus i models de sexualitat.

- Donar a conèixer al jovent els diferents serveis que tenen abast: SAPIJ, educador de carrer, Casal de Joves, SIAD, etc.

- Reforçar els serveis d’atenció mental.

- Fomentar campanyes que informin sobre el suïcidi.

- Traslladar la guia Encarem el suïcidi juvenil del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (2020) a centres d’ensenyament i professionals que es relacionen amb el jovent.

- Posar més èmfasi en la prevenció de trastorns alimentaris dins el projecte Gènere als Instituts.

- Desenvolupar el Projecte Con-Tacte, un espai de suport emocional al Casal de Joves, coordinat amb el SAPIJ.

- Potenciar el Servei d’Atenció Psicològica Infantil i Juvenil, donant-li més identitat pròpia.

- Desenvolupar el Projecte Life Coaching Parets, un grup de suport actiu per a joves de 12 a 15 anys.

- Potenciar el projecte Acompanyament Joves COVID-19, de l’equip de dinamització del Casal de Joves Cal Jardiner.

- Realització de sessions de treball amb els delegats i delegades dels instituts de forma periòdica.

Eix 2. Lleure

Es sol treure importància al lleure quan és molt important a la vida aprendre a gestionar

els moments d’oci per evitar hàbits i/o conductes perjudicials per un mateix i conductes de risc. També per què és un espai idoni on treballar valors i on adquirir i desenvolupar eines de creixement personal. En aquest sentit es plantegen les accions que es detallen a continuació:

- Oferir els recursos formatius i de lleure necessaris per garantir l’emancipació cap a la vida adulta dels i les joves, en el context de la formació informal o de lleure.

- Canviar la mirada existent sobre el lleure i donar-li el valor que té com a sector educatiu, preventiu de conductes de risc.

- Potenciar el Casal de Joves Cal Jardiner com a referent per al jovent, figura clau resilient i fomentador de l’emancipació del jovent.

- Impulsar accions o activitats que responguin a les necessitats de tota la joventut.

- Potenciar l’esport a l’espai públic i no federat.

- Habilitar mecanismes i metodologies que facilitin el treball transversal entre els agents que despleguen accions enfocades a la població jove.

- Potenciar el lleure com a mitjà educatiu i de prevenció de conductes de risc.

- Millorar el treball transversal entre els diferents serveis, especialment entre Joventut, Igualtat-Feminisme, LGTBI-Transversalitats, Drets Socials, Educació, Ocupació i Esports.

- Realitzar més accions conjuntes entre el Casal de Joves i l’educador/a de carrer.

- Realitzar sessions de treball tècniques sobre joventut anualment.

- Programar visites guiades al Casal de Joves per a l’alumnat de 3r i 4t de l’ESO.

- Realitzar jornades de portes obertes al Casal de Joves perquè el conegui la població.

- Potenciar la col·laboració del Casal de Joves amb entitats del municipi.

- Fomentar la pràctica esportiva al Casal de Joves.

- Augmentar l’oferta esportiva amb esports dirigits especialment a aquells grups de joves que solen quedar fora de la resta d’oferta municipal d’esports, com per exemple, un grup de boxa amb perspectiva educativa.

- Potenciar l’esport a l’aire lliure mitjançant instal·lacions cal·listènia o vòlei, entre d’altres.

Eix 3. Igualtat de gènere

Normalment s’associa violència masclista en la parella amb dones de mitjana edat, però les violències masclistes també afecten al jovent: com a víctimes i/o agressors, com a fills i filles de famílies on es dóna, com els i les orfes de les víctimes mortals, com a víctimes de la violència vicària i com a víctimes mortals a mans de l’agressor parella de la mare. Les accions recollides en aquest eix són:

- Treballar la coeducació des de primària.

- Potenciar el projecte Gènere als Instituts.

- Revisar l’ús del llenguatge en les comunicacions institucionals adreçades a la ciutadania i en les internes.

- Tenir en compte la perspectiva de gènere i d’interseccionalitat en les imatges de publicitat de l’Ajuntament.

- Potenciar el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones. Donar-li identitat pròpia, canviar la imatge (és la mateixa des de 1998). Explicar el servei als instituts i fer publicitat.

- Fomentar Punts Lila i LGTBI+ a les festes majors i en d’altres activitats puntuals (com per exemple, mercats municipals).

- Potenciar el Punt LGTBI+. Fer passa-classes als instituts explicant el servei.

- Continuar amb el Març de Dones i la Campanya contra les violències masclistes Prou d’Hòsties amb activitats adreçades al jovent.

- Potenciar la Taula: Parets Feminista i LGTBI+ on participen moltes dones joves.

- Realitzar una campanya de sensibilització i prevenció de les violències sexuals adreçada al jovent.

- Elaboració d’un Protocol de prevenció i actuació en casos de LGTBIfòbia de manera transversal.

- Elaboració d’un diagnòstic LGTBI+ del municipi.

- Organització d’unes jornades de sensibilització LGTBI+, posant especial atenció a les qüestions relacionades amb les identitats de gènere i al col·lectiu trans jove.

- Potenciar una xarxa entre el col·lectiu LGTBI+ al municipi.

- Realitzar una diagnosi dels punts negres a nivell urbanístic al municipi amb perspectiva de gènere.

- Que el gènere entès de manera integral esdevingui un dels eixos a treballar des del Casal de Joves Cal Jardiner.

- Activitats de prevenció del ciberassetjament, bullying i sexpreding amb perspectiva de gènere als instituts.

- Desenvolupar un Punt Lila estable al municipi. 

Eix 4. Ocupació 

L’atur juvenil és una de les principals xacres de tot l’Estat. Un tema que preocupa molt al jovent són els contractes temporals, que durant el mes de novembre de 2020 van conformar el 100% de contractes a joves del municipi. Per revertir aquesta situació, es proposen les accions següents:

- Establir els recursos necessaris per acompanyar als i les joves a emancipar-se cap a la vida adulta.

- Oferir informació, orientació i acompanyament a les persones joves en matèria d’educació, transició escola-treball i ocupació.

- Fomentar la contractació de persones joves.

- Habilitar mecanismes i metodologies que facilitin el treball transversal entre els agents que despleguen accions d’ocupació enfocades a la població jove.

- Oferir des del Punt d’Informació Juvenil de Cal Jardiner, orientació acadèmica a 3r d’ESO incloent informació sobre possibles sortides laborals.

- Potenciar el Servei d’Assessorament Sociolaboral de Cal Jardiner. Donar-ho a conèixer als instituts.

- Millorar la coordinació i treball transversal entre l’SLOP i el Servei d’Assessorament Sociolaboral de Cal Jardiner.

- Fomentar l’ocupabilitat i la formació en el jovent, com els programes de Garantia Juvenil.

- Oferir des de l’Ajuntament la possibilitat de fer pràctiques remunerades a joves estudiants del municipi.

Per elaborar el PLJ s’ha fet una anàlisi prèvia de les necessitats dels joves. S’han intentat identificar els seus interessos, detectar les mancances que troben al municipi i interpretar la seva percepció de la realitat. Paral·lelament, també s’han recollit els recursos existents al municipi destinats al jovent. A continuació, amb les dades recopilades, s’ha fet una reflexió col·lectiva on han intervingut els diferents agents implicats: representats polítics, tècnics municipals, agents socials (pares, mestres, etc.) i joves, amb l'objectiu de plantejar propostes per resoldre i millorar els possibles dèficits. Finalment, s’han proposat mesures concretes que han quedat plasmades en el PLJ. Ara, el document ha de ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament.

Arxivat a: Joventut
Pla Local de Joventut