Portada > Ofertes de treball SLOP

Ofertes de treball SLOP

Inscripció

Per poder ser candidat a les ofertes de la Borsa de Treball, cal residir al municipi i estar inscrit/a al Servei Local d’Ocupació de Parets. Les persones no inscrites, cal que demanin dia i hora d’entrevista amb un tècnic de l’SLOP (c/ Major, 1, Parets).
Les persones que ja sou usuàries del Servei, si compliu amb els requeriments de l'oferta, us hi podeu inscriure:
- Presencialment: anant personalment els dilluns (9.00 a 13.00 i 16.30 a 19.00h) a l’SLOP.
- Online: emplenant el formulari d'inscripció que trobareu a cada oferta (prèviament caldrà editar el vostre perfil en la mateixa pàgina de les ofertes)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/199, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer usuaris i serveis municipals amb la finalitat de la gestió del Servei Local d'Ocupació de Parets (SLOP) i no seran cedides a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Aquest fitxer ha estat publicat al BOP (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i el podeu consultar en el Registre General de Protecció de Dades de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en les temes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Plaça de la Vila , 1, o per Internet a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Parets del Vallès: http://paretsdelvalles.sedelectronica.es/