Portada > Actualitat > Notícies > Noves troballes arqueològiques al Barri Antic de Parets

Noves troballes arqueològiques al Barri Antic de Parets

23/02/2012

El control arqueològic preventiu previ a la remodelació de les escales del carrer Raval, situades a la zona necropolar de Parets, ha deixat al descobert noves troballes arqueològiques. Es tracta de tres esquelets humans, que estan incomplets, i de tres sitges d’emmagatzematge.

Segons l’arqueòleg Alessandro Ravotto, encarregat dels treballs, les dades sobre la darrera troballa són encara provisionals. Segons les primeres hipòtesis es tractaria de tres esquelets, el primer dels quals dataria de la segona meitat del segle XVII. L’esquelet es troba incomplet i li falta el cap i algunes de les vèrtebres superiors.

Les primeres investigacions apunten que el segon dels esquelets, que es troba a mig desenterrar, seria d’entre una o dues dècades més antic. Pel que fa al tercer dels cossos, a causa d’anteriors excavacions per obres i del sediment desfavorable del qual es troba envoltat, ha quedat extremadament deteriorat i no s’espera obtenir gaires dades rellevants.

A les cates que s’estan duent a terme també s’han descobert tres sitges d’emmagatzematge d’aliments que es troben dins del conjunt del fossar. D’aquestes restes només se’n descobrirà i documentarà una per al seu estudi, mentre que les altres dues romandran enterrades.

Aquestes noves descobertes, juntament amb les que van tenir lloc durant les obres del carrer Major permetran establir un primer mapa arqueològic de la vila de Parets.

Arxivat a: Ajuntament
Esquelet c Raval