Enllaços

Associacions de comerciants de Parets del Vallès

Associació de comerciants del Barri Antic

Associació de comerciants de l'Eixample de Parets

Agència Catalana del Consum

Organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb assignació de totes les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de consum.
 http://www.consum.cat

OCIC (Oficina Comarcal d’Informació a les persones consumidores)

És un servei públic i gratuït que ofereix el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb el suport de l’Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona. 

El seu objectiu principal és incentivar i difondre els drets bàsics i les obligacions existents en les relacions de consum que es realitzen entre persones consumidores i comerciants o empresaris.

OCIC

Junta Arbitral de Consum de Catalunya

És un organisme administratiu adscrit a l'Agència Catalana del Consum i al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya que s'encarrega de tramitar les reclamacions que formulen ciutadans arreu de Catalunya quan es senten perjudicats a conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei.
 http://www.consum.cat/qui_som/junta_arbitral/index.html

Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)

Associació de Consumidors creada els anys 70 i ubicada a Barcelona, que a més d'oferir serveis especialitzats als seus associats, defensa els interessos generals de las persones en tant consumidores de productes i usuàries de serveis.
 http://www.consumidors.org/Home.jsp

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)

És una Associació de Consumidors de l'àmbit territorial català, que des de 1978 assumeix les funcions de defensar, educar, difondre, promoure i representar els drets del conjunt de consumidors i usuaris de Catalunya.
 http://www.ocuc.org/

Associació d’Impositors de Bancs i Caixes de Catalunya (ICEC-ADICAE)

Associació de Consumidors especialitzada en la defensa dels consumidors en l'àmbit financer.
 http://www.adicae.net/catalunya/index.htm

Coordinadora de la Sanitat, C.U.S Salut, Consum i Alimentació

Associació de Consumidors especialitzada en l'assessorament, la informació i la divulgació de temes relacionats amb el mon de la salut, el consum, la seguretat alimentària, el medi ambient i temes socials.
 http://www.cus-usuaris.org/

Escola del Consum

És un servei públic gratuït creat per l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, l'objectiu de la qual és afavorir la presència de l'educació del consum dins de l'àmbit educatiu català posant al servei de la ciutadania una diversitat d'activitats i oferint-li assessorament en matèria d'educació del consum.
http://www.consum.cat/qui_som/escola_de_consum/index.html

Instituto Nacional de Consumo

És l'organisme de l'administració general de l'Estat que, en desenvolupament de l'article 51 de la Constitució i del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris exerceix les funcions de promoció i foment dels drets dels consumidors i usuaris.
 http://www.consumo-inc.es/

Centro Europeo del Consumidor

És una oficina pública, d'atenció al consumidor de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, que necessiti informació o assistència en relació amb l'adquisició d'un bé o la utilització d'un servei en un país diferent al propi.
 http://cec.consumo-inc.es/cec/Index.html

Darrera actualització: 23.04.2020 | 12:46
Darrera actualització: 23.04.2020 | 12:46