Consell Escolar Municipal

L’objectiu del Consell Escolar Municipal és el de ser un organisme de participació i consulta en la programació educativa i de qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament de nivell no universitari dins l’àmbit municipal, que canalitzi aquest cap a l’administració educativa que correspongui.

Les funcions pròpies del Consell Escolar Municipal són: assessorament, consulta, proposta i informació.

Darrera actualització: 29.05.2023 | 12:40
Darrera actualització: 29.05.2023 | 12:40