Informació arxivística

  • Història dels arxius

- El mot arxiu prové del llatí archivum, que alhora prové del grec arkheion.

- Els arxius i la documentació que hi està continguda són tan antics com l’organització social de la humanitat. Els primers arxius són instruments juridicoadministratius que apleguen documents autèntics amb valor legal i probatori, custodiats per responsables específics.

- Els arxius que apareixen a partir del segle XII estan vinculats als nous grups socials i les noves institucions jurídiques. És el moment en què neixen els arxius municipals.

- Des de principis del segle XIX, els arxius comencen a estar al servei dels ciutadans, els quals hi poden accedir lliurement. Es converteixen en centres per a la investigació històrica i cultural.

- A partir de la segona meitat del segle XX, els arxius comencen a experimentar una important evolució i l'arxivística recupera les seves funcions administratives: ja no s'ocupa només dels arxius històrics, sinó també dels arxius de gestió.

- A causa de les necessitats informatives de les societats democràtiques, que faciliten l'accés dels documents a la ciutadania, es produeix un canvi en la concepció dels documents: apareix el concepte de cicle vital dels documents i neix el sistema de gestió documental.

  • Funcions de l'AMPV

- Definir i implantar el sistema de gestió de la documentació administrativa municipal.
- Rebre, organitzar, conservar i custodiar adequadament la documentació i fer-la accessible.
- Elaborar normes reguladores de classificació, ordenació i tractament de la documentació per als diferents departaments de l’Ajuntament.
- Afavorir l’eficàcia i el funcionament de l’Administració municipal, facilitant la documentació necessària per a la resolució dels tràmits administratius.
- Promoure la difusió del patrimoni documental municipal.
- Fomentar la protecció del patrimoni documental del municipi mitjançant propostes d’adquisició, donació o dipòsit.
- Vetllar contra l’espoliació del patrimoni documental, tot evitant qualsevol acció o omissió que el posi en perill de pèrdua.

Quadre de fons (Word, 466 kB)

Quadre de classificació de l'Arxiu Municipal (Excel, 83 kB)

Condicions d'accés i d'ús (Word, 455 kB)

 

 

 

Legislació que afecta l’AMPV

 

Darrera actualització: 28.04.2020 | 12:25
Darrera actualització: 28.04.2020 | 12:25