APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana)

Què és una APEU?

Una APEU és una àrea geogràfica on les activitats empresarials i l’administració local es posen d’acord per promoure i dinamitzar la zona a partir d’un pla d’actuació, d’acord amb els criteris següents:

 • La seva raó de ser és augmentar la competitivitat i millorar l’entorn urbà.
 • Té un cicle de vida d’entre 3 i 5 anys, després dels quals cal tornar a votar.
 • La zona ha d’estar perfectament delimitada.
 • Es finança majoritàriament gràcies a les quotes obligatòries dels seus membres.
 • La iniciativa privada executa les actuacions mentre que l’ajuntament n’exerceix la tutela.
 • Cada APEU compta amb una entitat gestora professionalitzada.
 • Les activitats econòmiques de la zona han d’aprovar el projecte democràticament.
 • Un conveni estableix la relació entre aquesta entitat gestora i l’ajuntament.

Quines en són les seves funcions?

 • L’impuls de l’activació urbana, turística, comercial o industrial.
 • La realització d’activitats per reforçar la responsabilitat social empresarial.
 • L’organització d’esdeveniments, d’activitats de dinamització i publicitat i d’espectacles.
 • El millorament de la neteja, la senyalització, la decoració i la il·luminació amb actuacions suplementàries.
 • La captació d’inversions per millorar el mix comercial i reduir el nombre de locals buits.
 • El desenvolupament de la gestió compartida de serveis per als membres de l’APEU, com ara la logística o la digitalització.
 • La formació per al desenvolupament de les activitats.
 • El reforçament de la seguretat dels espais públics i dels establiments i locals de l’APEU.
 • Altres funcions que tinguin com a objectiu millorar i revitalitzar l’entorn urbà delimitat per l’àrea.
 
Darrera actualització: 30.05.2023 | 12:09
Darrera actualització: 30.05.2023 | 12:09