Catàleg i carta de serveis

L’Ajuntament actua per atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania, amb la voluntat d'oferir el màxim de serveis que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada. 

Els serveis que presta un ajuntament han d'actuar sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Aquest és el nostre compromís per a la millora i el desenvolupament del nostre municipi.

La carta de serveis és un document escrit que informa públicament als usuaris sobre els serveis que es presten, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i els drets i les obligacions que els assisteixen.

Amb les cartes de serveis es vol crear un compromís amb la ciutadania mitjançant l'establiment d'estàndards en la prestació dels serveis i, es vol marcar l'inici d’un nou model de gestió dels serveis públics, orientat a la gestió interna per processos i a l’obtenció de resultats amb nivells de qualitat òptims.

Catàleg, cartes i avaluació de serveis (Portal de Transparència)

Darrera actualització: 15.03.2024 | 07:56
Darrera actualització: 15.03.2024 | 07:56