AQUAGIM

AQUAGIM
PREUS INDIVIDUALS
QUOTA MES
QUOTA SETMANAL (4)
DURADA
RESIDENT
NO RESIDENT
RESIDENT
NO RESIDENT
2 DIES/SETMANA
17,20 €
21,40 €
4,30 €
5,40 €
1DIA/SETMANA
8,60 €
10,70 €
2,20 €
2,70 €

(4) La tarifa setmanal només s'aplicarà els mesos en que es tanca alguna setmana el servei (Nadal i Setmana Santa)

 Reduccions de les tarifes


1. Reducció aplicable a persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin diversitat funcional igual o superior al 33 %: quota reduïda al 100 % en l’horari que determini la direcció de la piscina. En cas de no acceptar l’horari indicat s’aplicaria la quota corresponent.
Per poder gaudir de la quota reduïda, han de sol·licitar-ho per escrit i adjuntar-hi la certificació corresponent de la Generalitat de Catalunya, rebent carnet d’abonat per una vigència de 4 anys.


2. Reducció aplicable a persones empadronades a Parets que siguin membres de famílies nombroses o monoparentals: quota reduïda del 50%. Aquesta reducció serà compatible amb el descompte per abonat previst a l’apartat de cursets particulars i aiguagim.
Per poder gaudir de la quota reduïda, hauran de sol·licitar-ho per escrit tot adjuntant la targeta acreditativa que emet la Generalitat de Catalunya o autoritzant l'accés a les dades.


3. Reducció aplicable a abonats (inclosos fills d’abonats entre o i 6 anys):
- Quota reduïda del 50% en cursets particulars de natació i aquagym.


4. Reducció del 50% per a la quota d’inscripció durant els mesos de gener a juny de 2021 per a les persones empadronades a Parets del Vallès.


5. Reducció del 100% en els cursets de natació dels alumnes de 3r de primaria dels centres escolars públics del Parets del Vallès durant l’horari lectiu dins el currículum escolar d’educació física.


6. Reducció del 100% en els cursets de natació dels alumnes dels centres d’educació especial que acullin persones amb diversitat funcional de Parets del Vallès. Aquesta reducció només serà d’aplicació mitjançant la signatura del corresponent conveni de col·laboració entre ambdues parts.

Darrera actualització: 07.12.2022 | 12:23
Darrera actualització: 07.12.2022 | 12:23