Projectes del servei d'Empresa i Emprenedoria

CADENA DE VALOR

El projecte Cadena de Valor consisteix en generar aliances entre empreses per obtenir noves oportunitats de negoci a partir d'un anàlisi previ de les capacitats productives i tecnològiques d'aquestes. Els objectius d'aquest projecte són: 

 • Consolidar el teixit productiu de Parets del Vallès com a referent de projectes innovadors que impulsin l'economia i l'ocupació del territori.
 • Promoure la relació professional i la transferència de coneixement entre les pimes i el Consell Industrial de Parets del Vallès. 
 • Promoure la cooperació empresarial per al foment del negoci de proximitat. 
 • Fomentar l'apropament i la retenció d'empreses al teixit productiu paretà. 
 • Establir les bases d'un sistema integral d'informació de les empreses ubicades als Polígons d'Activitat Econòmica de Parets del Vallès. 

Els projectes que es derivin a les empreses es treballen ja i conjuntament amb les empreses del Consell Industrial de Parets del Vallès.

PARETS A LA CARTA

Píndoles formatives impartides pels tècnics del servei d’empresa i emprenedoria programades segons les necessitats detectades durant els assessoraments, les visites o sota demanda.

TENS VALOR?

El projecte consisteix en una acció formativa en Elevator Pitch per a les pimes amb l’objectiu de preparar un discurs per a la presentació dels seus productes a la resta d’empreses de Parets del Vallès.

El projecte persegueix amb aquesta acció:

 1. Propiciar l’apropament de grans empreses a les pimes de Parets del Vallès.
 2. Facilitar les oportunitats de negoci mitjançant l’accès com a proveïdors de serveis/productes a empreses grans del municipi de pimes i professionals de Parets del Vallès.
 3. Millorar la xarxa de relacions entre les empreses de Parets.
 4. Donar a conèixer al teixit productiu del municipi el servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’ajuntament de Parets del Vallès.
 5. Consolidar metodologia per a ser transferida inicialment a empreses del Consell Industrial de Parets del Vallès.
 6. Apropar el coneixement sobre el teixit productiu de Parets del Vallès al Consell Industrial, indispensable per a refermar el seu lideratge, l’organització de premis, l’impuls de projectes emprenedors en col·laboració pime-gran empresa.

INDÚSTRIA 3.0

El projecte INDÚSTRIA 3.0 té per objecte consolidar la relació pública i privada, transferir el coneixement adquirit a la resta del teixit productiu i integrar l'opinió d'aquest a les accions de millora als polígons d'activitat econòmica (PAE) mitjançant les següents actuacions:

 • Creació i manteniment d'un web amb un directori de totes les empreses del teixit productiu.
 • Promoció i difusió d’informació d’interès i dels projectes en els quals participa el servei d’empresa i emprenedoria.
 • Conèixer altres models de gestió i transferència del mateix al teixit productiu (benchmarking).
 • Elaboració dels mapes de risc químic, residus, energia i necessitats TIC.

CONSELL INDUSTRIAL

El Consell Industrial esdevé un espai de debat, de diàleg, de treball i de comunicació idoni per dibuixar les estratègies òptimes de promoció i dinamització del teixit empresarial i del mercat laboral. Aquest òrgan permet anticipar-nos, ser proactius, i sobretot conèixer encara més de prop les necessitats reals vers l'empresa i l'ocupació de Parets del Vallès.

XARXA C-17

La xarxa de municipis de la Xarxa C-17 és un projecte territorial estratègic que es proposa coordinar els objectius i els interessos comuns dels actors públics i privats de l'espai productiu que va des de Mollet del Vallès i Puigcerdà. Els vint-i-vuit municipis que han manifestat l'interès en participar en aquesta iniciativa es proposen enfortir l'activitat econòmica, impulsant de forma coordinada iniciatives de valor al territori, principalment en els àmbits de les infraestructures, la promoció industrial, la formació professional o la promoció turística.

ÀMBIT B-30

L'Àmbit B30 és la voluntat de vint-i-tres ajuntaments que, atenent les potencialitats del territori i la voluntat de promoure el seu desenvolupament, han acordat definir una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per potenciar la zona industrial i tecnològica que comprèn tot aquest l'eix i posicionar-la com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, del Sud d'Europa.

PIP 2 PIB

El PIP 2 PIB (Parets Industrial Pole to improve PIB) és un projecte d'incubadora d'empreses del sector de les ciències de la vida. Persegueix esdevenir pol industrial i referent en aquest sector com a un dels objectius estratègics del municipi de Parets del Vallès. Es pretén cercar els recursos necessaris i dissenyar el projecte que permeti la rehabilitació dels espais annexos a la masia de la Marineta per adreçar-los a empreses en les primeres fases de creació i amb l'oferta de serveis bàsics de recepció, així com amb espais comuns per a facilitar el coneixement i les sinèrgies entre els projectes allotjats.

Darrera actualització: 30.05.2023 | 11:57
Darrera actualització: 30.05.2023 | 11:57