Simulador de preus públics amb tarifació social

Simulador de quota Nombre de membres de la unitat familiar (Inclou progenitors, germans i infant):

Renda bruta anual de la unitat familiar (Dades de la Renda 2023)
 

Introdueix la quantitat sense utilitzar punts. Únicament marca la coma dels dos decimals finals. Exemple: 22450,50
Quota (infants d'1 a 2 anys):
Quota nadons (infants d'entre 0 i 1 anys):
La quota dels infants de 2 a 3 anys és gratuïta i es fa un únic pagament de 100 euros
 
Darrera actualització: 06.05.2024 | 11:35
Darrera actualització: 06.05.2024 | 11:35