Dedicacions, retribucions i indemnitzacions

Dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. (Aprovat en Ple de 28 de juny de 2023)

Càrrecs

Dedicació

Retribució anual (bruta)

Francesc Juzgado
Alcalde
Exclusiva Assistències
Casandra Garcia
1a tinenta d'alcalde
Exclusiva  55.000 €
Francesc de la Torre
2n tinent d'alcalde
Exclusiva  55.000 €
Lucio Gat
3r tinent d'alcalde
Exclusiva Assistències
O'hara Valdivia
4a tinenta d'alcalde
Exclusiva  55.000 €
Gemma Garcia
Regidora
Exclusiva  55.000 €
Paola Gratacós
Regidora
Exclusiva  55.000 €
Dídac cayuela
Regidora
Exclusiva  55.000 €
Laura Lozano
Regidora
Parcial 50%  27.500 €

Indemnitzacions dels càrrecs electes sense dedicació.

  • Per l’assistència a les sessions del Ple: 360 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 360 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Comissió informativa dels assumptes del Ple: 360 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Comissió especial de comptes: 175 euros/sessió.
  • Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 360 euros/sessió.
  • Per assistència a altres comissions (d’Àrea) (hi assistiran l’alcalde, el regidor responsable de l’Àrea i els portaveus): 175 euros/sessió.
  • Per assistència a les meses de contractació: 50 euros/sessió.

Indemnitzacions per grups municipals.

  • 650 € mensuals per grup municipal.
  • 175 € mensuals per regidor/a electe.
Darrera actualització: 24.11.2023 | 10:56
Darrera actualització: 24.11.2023 | 10:56