Factura electrònica e-FACT

Amb l’entrada en vigor a partir del 15 de gener de 2015 de la factura electrònica, Llei 25/2013, de 17 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, que regula les condicions tècniques i funcionals que haurà de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques,el codi DIR3 per a l’Ajuntament de Parets del Vallès és L01081593, sens perjudici que es pugui desenvolupar amb posterioritat la descripció dels camps de factures següents:

* A les factures només han de constar els codis numèrics que apareixen en negreta a continuació, sense punts, guions, etc., per exemple:

 

OFICINA COMPTABLE

ÒRGAN GESTOR

UNITAT TRAMITADORA

L01081593

L01081593

L01081593

 

e.FACT, model de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes

L’objectiu del servei de factura electrònica (e.FACT) és posar a disposició de les administracions públiques catalanes sistemes de recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l’impuls i a la difusió de l’ús de la factura electrònica a Catalunya.

Beneficis per a les empreses

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Què és la factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

  • Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics
  • Té validesa legal quan du signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi
  • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors

Com generar una factura electrònica en format factura-e?

Factura-e es un format creat i promogut pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que permet guardar de manera estructurada la mateixa informació que hi ha en una factura en paper, amb l’avantatge que es pot enviar telemàticament i que elimina la necessitat d’entrar manualment les dades al seu receptor.

Per garantir la seva autenticitat i integritat la factura en format factura-e haurà de portar la signatura electrònica del seu emissor. Es pot signar amb un certificat digital de persona jurídica o bé de persona física.

Per signar electrònicament les factures, l’emissor ha de disposar d’un certificat digital.

Per a generar les vostres factures en format factura-e disposeu de les següents opcions:

Opció 1: En cas que genereu les vostres factures amb algun programari estàndard, de tipus ERP, consulteu amb el vostre proveïdor si existeix la opció de generar-les en format factura-e. Es possible que el vostre programari també tingui la opció d’enviar les factures.

Opció 2: Podeu utilitzar algun dels serveis gratuïts que existeixen a la xarxa. Haureu d’entrar les dades de la vostra factura i n’obtindreu el fitxer, en format factura-e, que haureu de presentar a l’Ajuntament o a alguna de les seves empreses municipals.
www.b2brouter.net (Existeix la possibilitat que delegeu la signatura en l’empresa que gestiona aquest servei. D’aquesta manera no us cal disposar d’un certificat digital)

Opció 3: El Ministeri d’Hisenda posa a la vostra disposició un programari gratuït que us podeu descarregar i instal·lar al vostre ordinador. Entrant les dades de la vostra factura en aquest programa podreu obtenir la factura en format factura-e que haureu de presentar a l’Ajuntament o a alguna de les seves empreses municipals.

Pas 1.-Accediu a http://www.facturae.es
Pas 2.-Aneu a l’apartat “Formato facturae” , “Descarga de aplicación de escritorio” .
Pas 3.-Aneu a l’opció “Descargar aplicaciones” al final de la pàgina. Des d’aquesta mateixa pàgina podeu verificar els requisits tècnics del programari i descarregar-vos la Guia d’usuari i la Guia ràpida.
Pas 4.-Seleccioneu l’enllaç corresponent al vostre sistema operatiu (Windows, Linux o MacOS). Us descarregareu un fitxer comprimit que us permetrà instal·lar el programari en el vostre ordinador.

Opció 4: Utilitzeu el servei de facturació electrònica de la vostra entitat bancària. La majoria d’entitats bancàries ofereixen als seus clients el servei de facturació electrònica. Aquests tipus de serveis acostumen a ser de pagament.

Per presentar la factura accediu a la bústia de factures electròniques de l'Ajuntament de Parets del Vallès

Darrera actualització: 26.05.2023 | 11:32
Darrera actualització: 26.05.2023 | 11:32