Portada > Actualitat > Notícies > Noves mesures per a la lluita contra la propagació de la COVID-19

Noves mesures per a la lluita contra la propagació de la COVID-19

16/10/2020

Les mesures s'apliquen des del 16 fins al 30 d'octubre

A causa de l’increment del nombre de contagis de la Covid-19 i d’acord a la Resolució de la Generalitat de Catalunya, de data 15 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Parets adopta les noves mesures i restriccions:

Prestació de serveis municipals

Es garanteix la prestació dels serveis municipals d’acord a les noves mesures. Les atencions presencials a la ciutadania es presten mitjançant sol·licitud de cita prèvia:

- Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): parets.cat/cita-previa-oac / 93 573 88 88

- Organisme de Gestió Tributària (ORGT): orgt.cat/cites / 93 472 91 36 / 93 202 98 05

Mobilitat

- Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.

- Es recomana mantenir les “bombolles de convivència” (persones amb qui convivim) o la “bombolla ampliada” (persones amb qui convivim + persones amb qui ens relacionem habitualment).

- Es recomana no sortir del domicili entre les 11 de la nit i les 6 de la matinada, si no és per causes justificades.

Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)

- Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en el públic.

- En les reunions de fins a 6 persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes.

Empreses de serveis i comerç minorista

- Es permet l’obertura d’establiments i locals comercials minoristes amb un 30% de l’aforament total.

- Cal garantir la distància mínima d’1,5 metres entre clients. Si no és possible, es permet la permanència d’un client.

- Els establiments i locals comercials minoristes de més de 400 m2 de superfície útil d'exposició i venda han de disposar de sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real.

- En els espais comuns i de pas, i en les diferents plantes d’un establiment es limita l’aforament al 30%.

- Restricció d’accés i ’ús de les zones recreatives, com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

- L’accés als emprovadors es redueix a una persona per cabina com a màxim.

- Els mercats no sedentaris han de reduir al 30% la capacitat d’aforament.

- Es poden establir sistemes de recollida al local de forma esglaonada per evitar aglomeracions i també sistemes de repartiment a domicili.

- No es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal proper, excepte serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen específicament els serveis de tractament de bellesa, excepte els de perruqueria.

Actes religiosos i cerimònies civils (casaments, cerimònies fúnebres)

- Assistència limitada al 50% de l’aforament.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

- Aforament no superior al 50% de la capacitat màxima, amb seients preassignats i registre de dades de contacte. Horari de tancament a les 23 hores.

- Els parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20 hores.

Activitat esportiva

- Es poden utilitzar les instal·lacions i els equipaments esportius de caràcter lúdic amb control d’accés, sense superar el 50% de l’aforament.

- S’ajornen totes les competicions esportives previstes, excepte les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals.

- Tancament d’espais esportius no supervisats.

Activitats d'hoteleria i restauració

- Suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, excepte entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.

- S’exclouen els restaurants dels hotels per a ús dels clients de l’hotel, els serveis de restauració integrats en centres sanitaris i socials residencials i els menjadors de caràcter social.

- En establiments hotelers es limita l’aforament al 50% en els espais comuns.

Activitats relacionades amb el joc

- Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

- Se suspèn la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Centres de treball

- S’ha de prioritzar el treball a distància i reforçar el control dels espais comuns.

- S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.  

Arxivat a: Salut
COVID-19

Arxius adjunts