Portada > Actualitat > Notícies > El dijous 25 de març, ple municipal ordinari

El dijous 25 de març, ple municipal ordinari

22/03/2021

La sessió començarà a les 18 h i serà telemàtica

El dijous 25 de març, a les 18 h, se celebrarà la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a través de l'enllaç a la web www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal o a l'emissora municipal RAP107.

Assumptes de la convocatòria

1. Donar compte del Manifest de suport als treballadors i treballadores de Bosch per l’anunci del tancament de la planta de Lliçà d’Amunt (Exp. 1574/2021).

2. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

3. Donar compte de la presa de possessió de la regidora Gemma García Galindo (Exp. 1476/2021).

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I PATRIMONI CULTURAL

4. Acordar, si escau, l’aprovació de la modificació de taxes corresponents a l’ordenança fiscal núm. 23: taxa per llicències i comunicacions prèvies (Exp. 1512/2021).

5. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de l’Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera (Exp. 1510/2021).

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6. Aprovar, si correspon, la pròrroga del Pla Local de Joventut, 2017-2020 fins l’any 2021 (Exp. 3459/2017).

7. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del Reglament per a la constitució del Consell Municipal de Joves de Parets del Vallès (Exp. 3945/2020).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

8. Donar compte del Decret número 2021/0628 relatiu a la delegació en la senyora Gemma García Galindo de la funció de regidora de Drets Socials, Participació i Innovació (Exp. 1555/2021).

9. Donar compte del Decret número 2021/0633, relatiu a l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local de la regidora Gemma García Galindo (Exp. 1564/2021).

10. Aprovar, si escau, l’establiment del règim de dedicació, retribució i indemnització de la regidora de Drets Socials, Participació i Innovació (Exp.1598/2021).

11. Aprovar, si procedeix, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3771/2020).

12. Aprovar, si correspon, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3772/2020).

13. Aprovar, si escau, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3938/2020).

14. Aprovar, si procedeix, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4697/2020).

15. Aprovar, si correspon, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 856/2021).

16. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3243/2020).

17. Aprovar, si procedeix, la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3769/2020).

18. Aprovar, si correspon, la revisió provisional anual del Padró Municipal d’Habitants del municipi de Parets del Vallès, a 1 de gener de 2021 (Exp. 500/2021).

19. Aprovar, si escau, la compatibilitat d’una funcionària per a l’exercici d’una activitat privada per compte propi (Exp. 1136/2021).

20. Aprovar, si procedeix, l’aprovació de la primera pròrroga del contracte de gestió del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de municipi per gestió indirecta en la seva modalitat de concessió a la mercantil URBASER, SA (Exp. 942/2015).

21. Aprovar, si correspon, l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de gestió i explotació del servei municipal de l'aigua potable amb la societat CASSA Aigües i Depuració, SL unipersonal (Exp. 1608/2015).

22. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al quart trimestre de 2020 (Exp. 1448/2020).

23. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del pressupost general i les seves Bases d’Execució, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i l'actualització del Pla estratègic de subvencions de l'exercici 2021 (Exp. 4815/2020).

24. DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

25. PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament, Benestar social, Comerç i empresa, Comunicació, Cooperació, Cultura, Educació, Esdeveniments, Esports, General, Gent Gran, Habitatge, Informació coronavirus, Joventut, Medi ambient, Mobilitat, Noves tecnologies, Ocupació, Participació, Ple municipal, Salut, Seguretat, Societat, Successos, Urbanisme, Via pública
Ajuntament de Parets