Portada > Actualitat > Notícies > El dijous 23 de setembre, ple municipal ordinari

El dijous 23 de setembre, ple municipal ordinari

21/09/2021

La sessió començarà a les 18 h a la Sala Basart Cooperativa

El dijous 23 de setembre, a les 18 h, se celebrarà la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a través de l’enllaç a la web www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal o a l’emissora municipal RAP107FM.

Assumptes de la convocatoria

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 22 de juliol de 2021.

I. PART RESOLUTIVA. PROPOSTES DICTAMINADES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DELS ASSUMPTES DE PLE:

ÀREA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS, EQUIPAMENTS I MOBILITAT

2. Aprovar la resolució de les al·legacions i l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de Mobilitat i Circulació de Parets del Vallès (Exp. 2473/2021).

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME

3. Aprovar la resolució de les al·legacions i l'aprovació definitiva de les bases reguladores específiques per a la concessió d'ajuts extraordinaris per a la reactivació econòmica del teixit comercial de Parets del Vallès (Exp. 3337/2021).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 012/2021/CE PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes i anul·lacions d’altres aplicacions de despesa (4407/2021).

5. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 013/2021/CE-SUP PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria i amb baixes i anul·lacions d’altres aplicacions de despesa (4574/2021).

6. Aprovar definitivament les Bases específiques per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter excepcional destinats a la cobertura del pagament de l’impost sobre béns immobles (3194/2021).

II. PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

7. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al segon trimestre de 2021 (2336/2021).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

8. Moció relativa al preu de l’energia elèctrica, presentada pel grup municipal Sumem Esquerres a Parets (Exp. 4400/2021) (2021-E-RJPV-24).

9. Moció sobre la situació de les dones a l’Afganistan, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 4403/2021) (2021-E-RJPV-26).

10. Moció per promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 4406/2021) (2021-E-RJPV-27).

11. Moció de condemna a les agressions i la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 4518/2021) (2021-E-RJPV-29).

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Ajuntament de Parets