Portada > Actualitat > Notícies > El dijous 25 de novembre, ple municipal ordinari

El dijous 25 de novembre, ple municipal ordinari

23/11/2021

La sessió començarà a les 18 h a la Sala Basart Cooperativa

El dijous 25 de novembre, a les 18 h, se celebrarà la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a través de l’enllaç a la web www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal o a l’emissora municipal RAP107FM.

Assumptes de la convocatoria

1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors del Plens celebrats el dia 23 de setembre, 15 i 21 d'octubre de 2021.

I. PART RESOLUTIVA.

I.I.- PROPOSTES DICTAMINADES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DELS ASSUMPTES DE PLE:

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I PATRIMONI CULTURAL

2. Aprovar la declaració de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa (Exp. 1090/2020).

3. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació per a la implantació d'Habitatge Protegit en sòl Urbà (Exp. 5023/2021).

4. Aprovar la Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera (Exp. 1510/2021).

ÀREA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS, EQUIPAMENTS I MOBILITAT

5. Aprovar la convalidació de l'aprovació del conveni de col·laboració per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Parets del Vallès, per a l’exercici de 2020 i aprovar la liquidació final del 2020 (Exp. 4699/2017).

6. Aprovar la convalidació de l'aprovació del conveni de col·laboració per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Parets del Vallès, per a l’exercici de 2021 (Exp. 4699/2017).

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

7. Aprovar el Pla Local de Joventut 2022-2025 (Exp. 5596/2021).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

8. Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple, per a l’anualitat del 2022 (Exp. 5683/2021).

9. Aprovar el Compte General corresponent a l'any 2020 de l'Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 3548/2020).

I.II.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOBREVINGUTS  AMB POSTERIORITAT A LA CONVOCATÒRIA

II. PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

ASSUMPTES A DONAR COMPTE EN EL PLE

10. Donar compte al Ple de la Corporació del Pla anual de Control Financer de l’exercici 2020 i els seus annexos (Exp. 5015/2021).

11. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al tercer trimestre de 2021 (2336/2021).

12. En compliment del que preveu l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, donar compte al Ple de la Corporació de la relació de decrets i resolucions adoptades per l’alcalde i regidors i regidores per delegació. La relació comença amb la resolució número 2542/2021 de data 1 de setembre, i finalitza amb la resolució número 3094/2021 de data 12 de novembre. Comprèn el període de l’1 de setembre de 2021 fins al 14 de novembre de 2021, ambdós inclosos (Exp. 4981/2021).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2021

13. Moció relativa al traspàs real de rodalies a la Generalitat, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 5632/2021) (2021-E-RJPV-32).

14. Moció en relació a la nova normativa que regula l’impost de la plusvàlua, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC i Parets per la República-JxCat (Exp. 5631/2021) (2021-E-RJPV-34).

15. Moció amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les Dones, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 5700/2021) (2021-E-RJPV-35).

16. Moció de suport als veïns i veïnes de l'illa de Palma per l'erupció del volcà, presentada pels grups municipals Sumem Esquerres a Parets i PSC (Exp. 5719/2021) (2021-E-RJPV-36).

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament