Portada > Actualitat > Notícies > Noves restriccions per a la COVID-19

Noves restriccions per a la COVID-19

26/11/2021

Atesa la millora de la situació epidemiològica i assistencial actual de Catalunya, el PROCICAT ha aprovat rebaixar les mesures dirigides a reduir els contagis de COVID-19.

Actualment es mantenen les restriccions només per a determinades activitats considerades de més risc, així com mesures generals de prevenció. Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya i tenen vigència a partir d’avui, divendres 26 de novembre de 2021, amb una durada de 14 dies.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

- En les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, es recomana un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.

- En les reunions que suposin una concentració de persones en espais públics, entre les 1 hores hores i les 6 hores no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes. Resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic.

- Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva.

- El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

- La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

Certificat COVID digital de la UE

On cal presentar el certificat COVID digital de la UE:

- Bars i restaurants (interiors).

- Sales i els gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva (interiors).

- Centres residencials de gent gran i de persones amb discapacitat (visites).

- Locals d'oci nocturn.

- Festivals de música a peu dret en interiors.

- Celebracions en hotels i restaurants en què es balli en recintes tancats.

Pel que fa a restauració: s’exceptuen d'aquesta previsió els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, els menjadors escolars, els serveis de restauració integrats en centres universitaris per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a l'estudiantat i els serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

Mesures de protecció

Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que siguin vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat, s'hauran d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.

És obligatori l’ús de mascareta en espais tancats de concurrència pública i, en general, si no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.

És important garantir una ventilació correcta en els espais tancats i són preferibles els espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

Tampoc es permet fumar, consumir altres productes de tabac ni consumir cigarretes electròniques en les àrees destinades al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries (a partir de 1.000 persones) a l'aire lliure.

Arxivat a: Salut
Informació d'interès COVID-19 a Parets
Mesures COVID19 fins 10 de desembre 2021