Dijous 27 de gener, ple municipal ordinari

Dimecres, 26 de gener de 2022 a les 00:00
La sessió començarà a les 18 h i serà telemàtica

El dijous 27 de gener, a les 18 h, se celebrarà la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a YouTube, a través de l’enllaç www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal, i a l’emissora municipal RAP107FM

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors del Plens celebrats el dia 25 de novembre, 3 i 23 de desembre de 2021.

I. PART RESOLUTIVA

I.I. PROPOSTES DICTAMINADES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DELS ASSUMPTES DE PLE:

ÀREA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS, EQUIPAMENTS I MOBILITAT

2. Aprovar inicialment l'Estudi de viabilitat economicofinancera de la concessió de serveis per a la gestió del servei d’abastament d’aigua de Parets del Vallès. (Exp. 254/2022).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 2379/2021).

4. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 2923/2021).

5. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 2928/2021).

6. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3933/2021).

7. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4147/2021).

8. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4716/2021).

9. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 5994/2021).

10. Aprovar la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 1967/2020).

11. Aprovar la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3938/2020).

12. Aprovar la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4200/2020).

II. PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

ASSUMPTES A DONAR COMPTE EN EL PLE

13. Donar compte del Decret d'alcaldia número 2021-3413, relatiu al reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'Administració Local per exercir activitats en el sector privat (Exp. 5193/2021).

14. Donar compte d’acords i resolucions diverses (Exp. 6349/2021).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE DATA 20 DE GENER DE 2022

15. Moció en defensa de la viabilitat del sistema de la Seguretat Social, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 5623/2021) (2021-E-RJPV-30).

16. Moció per acabar amb la discriminació de les dones a l’esport i amb la sexualització del cos de les esportistes, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 5634/2021) (2021-E-RJPV-33).

17. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT. grup municipal Ara Parets-ERC, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 6009/2021) (2021-E-RJPV-39).

18. Moció per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 186/2022) (2022-E-RJPV-1).

19. Moció en defensa del model actual d'immersió lingüística al servei educatiu, presentada grup municipal República-JxCat (Exp. 238/2022) (2022-E-RJPV-2).

20. Moció per exigir una investigació i saber la veritat sobre els atemptats del 17 d’agost de 2017 i la possible vinculació del Estado Español, presentada grup municipal República-JxCat (Exp. 241/2022) (2022-E-RJPV-3).

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 06.06.2023 | 09:32