Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal extraordinari del 21 de juny

Acords del ple municipal extraordinari del 21 de juny

28/06/2022

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori es van reunir dimarts 21 de juny, a les 17.30 h, per celebrar el ple municipal extraordinari. La sessió va celebrar-se en format presencial a la Sala Cooperativa. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

ORDRE DEL DIA

 

 1. I.                    PART RESOLUTIVA

 

  1. Ratificar el Decret d'Alcaldia número 2022-1107 relatiu a la proposta de projecte de remodelació de l'entorn de la llera del riu Tenes al municipi de Parets del Vallès.

- Aprovat per unanimitat.

  1. Aprovar inicialment l'adhesió de l'Ajuntament a l’Agrupació de Defensa Forestal La Serralada per tal de millorar la prevenció i la lluita contra els incendis forestals al municipi.

- Aprovat per unanimitat.

  1. Aprovar inicialment el Reglament de Règim Intern del Casal de Joves Cal Jardiner de Parets del Vallès.

- Aprovat per unanimitat.

  1. Iniciar i aprovar l'expedient per a tramitar la licitació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals.

- Aprovat per unanimitat.

  1. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l'administració electrònica 2022.

- Aprovat per unanimitat.

  1. Aprovar les operacions d’exercicis anteriors pendents d’aplicar al pressupost 2022.

- Aprovat: 12 vots a favor (Partit dels Socialistes de Catalunya, Sumem Esquerres a Parets, Parets x la República –JXCAT, Ciutadans), 5 abstencions (Ara Parets- ERC).

  1. Aprovar provisionalment la modificació de la plantilla.

- Aprovat: 15 vots a favor (Partit dels Socialistes de Catalunya, Ara Parets- ERC, Sumem Esquerres a Parets), 2 abstencions (Parets x la República –JXCAT, Ciutadans).

 

 1. II.                  ACTIVITAT DE CONTROL

 

  1. Donar compte del Decret d'alcaldia número 2022-0978, relatiu al reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'Administració Local per exercir activitats en el sector privat.

- Es dona compte al Ple.

  1. Donar compte de l’acord de la Comissió de Territori de Catalunya de 26 d’abril de 2022, relatiu a la Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Oriental, per donar viabilitat a l'ARE Can Fradera, del terme municipal de Parets del Vallès.

- Es dona compte al Ple.

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Façana de l'edifici de l'Ajuntament