Dijous 22 de setembre, ple municipal ordinari

Dijous, 22 de setembre de 2022 a les 00:00
La sessió començarà a les 18 h a la Sala Basart Cooperativa

 El dijous 22 de setembre, a les 18 h, se celebrarà la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a YouTube, a través de l’enllaç www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal, i a l’emissora municipal RAP107FM

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTIVA

  1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior del Ple celebrat el dia 21-07-2022.
  2. Expedient 6062/2021. Ratificar el Decret d'Alcaldia número 2022-1495 relatiu a l'ampliació del termini d’informació pública de la proposta de modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Parets del Vallès en l'Àmbit del Sector PE-5.
  3. Expedient 4129/2022. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera.
  4. Expedient 2484/2022. Aprovar definitivament l'adhesió de l'Ajuntament a l’Agrupació de Defensa Forestal La Serralada.
  5. Expedient 1801/2020. Aprovar inicialment el Pla d'emergència en situacions de sequera del municipi de Parets del Vallès.
  6. Expedient 3933/2021. Aprovar la imposició d'una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
  7. Expedient 2671/2022. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
  8. Expedient 5667/2021. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Parets del Vallès corresponent a l'any 2021.
  9. Expedient 4376/2022. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal.
  10. Expedient 4456/2022. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament.

 II. ACTIVITAT DE CONTROL

  1. Expedient 1871/2022. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al segon trimestre de 2022.
  2. Expedient 3622/2022. Donar compte de la Moció per la programació d’actuacions al tram nord de la línia R3 de Rodalies, presentada pel grup municipal PSC.
  3. Expedient 4463/2022. Donar compte de la Moció que reclama una solució definitiva per a l’escola municipal d’educació especial Can Vila, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC.
  4. Expedient 4622/2022. Donar compte del Decret número 2022-1866, relatiu a l'organització en els àmbits funcionals de l'Ajuntament.
  5. Expedient 4076/2022. Donar compte d’acords i resolucions diverses.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 06.06.2023 | 09:36